Sökning: "Amelia Lindqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Amelia Lindqvist.

 1. 1. Ambulanspersonalens erfarenhet av hot och våld i en prehospital vårdmiljö : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amelia Lindqvist; Jenny Bolyki; [2022]
  Nyckelord :Ambulance personnel; Experience; Prehospital; Threats and Violence; Ambulanspersonal; Prehospital; Erfarenhet; Hot och Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld är vanligt förekommande inom sjukvården, där ambulanspersonalen är en särskilt utsatt grupp. Hot och våld förekommer främst vid vård av patienter som har hjärnskador, psykisk sjukdom eller är påverkade av droger och ambulanspersonal träffar på alla dessa patienter. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av isolering på grund av MRSA : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Amelia Lindqvist; Axelzon Cecilia; [2016]
  Nyckelord :MRSA; Isolation; Patient; Experience; Hospital; Nurse; MRSA; Isolering; Patient; Upplevelse; Sjukhus; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Meticillinresistent staphylococcus aureus (MRSA) sprider sig globalt. För att minska smittspridningen visar de nationella riktlinjerna att sjukvårdspersonalen behöver isolera MRSA-positiva patienter. Det är även viktigt att de basala hygienrutinerna följs. LÄS MER