Sökning: "Amelie Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Amelie Johansson.

 1. 1. Grunderna för beskattning av privatpersoners global- inkomst - En komparativ analys mellan Sverige och USA

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amelie Johansson; [2020-04-14]
  Nyckelord :Skatterätt; globalbeskattning; USA; Sverige; komparativ analys;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en komparativ analys mellan Sverige och USA där de olika grunderna för obegränsad skattskyldighet undersöks. Uppsatsen presenterar grunderna för beskattning i respektive land, där Sverige fokuserar på bosättning och anknytning genom vistelse medan USA i första hand beskattar medborgare och bosatta. LÄS MER

 2. 2. Sustainable urban districts: Identifying success factors and their (potential) implications for the transformation of Sege Park, Malmö

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Amelie Johansson; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Transition Management; transition experiment; urban; district; Sege Park; brownfield;

  Sammanfattning : This thesis identifies factors for success and un-success in European sustainable urban development projects and subsequently aims to correlate them with the characteristics and practices of an on-going project, concluding in a set of policy recommendations. Worldwide urbanisation brings a concentration of activities contributing to environmental degradation and social injustice, which implies the need for implementing sustainable development practices in urban planning. LÄS MER

 3. 3. Vad doktorn ordinerar - under huden på varaktiga konkurrensfördelar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Johansson; Amelie Karlsson; Mette Härning-Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Dynamiska kapabiliteter; Resursförändringar; Nätverkseffekter; Virtuell primärvård; Digitalisering; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how new digital industries are able to create dynamic capabilities. In order to investigate this, the study focuses on network effects’ possible impact on changes in resources, which are two theories within the field of Strategic Management that we wish to combine... LÄS MER

 4. 4. Transaktionskostnader inom e-handel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonna Haeggblom; Amelie Larsson; Anton Bontin; [2016]
  Nyckelord :Transaction Costs; E-commerce; Relation Specific assets; Uncertainty; Trust; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract (Swedish) Examensarbetets titel: Transaktionskostnader inom e-handel Seminariedatum: 2016-01-14 Ämne/kurs: FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete inom Strategic Management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Anton Bontin, Jonna Haeggblom, Amelie Larsson Handledare: Magnus Johansson Nyckelord: Transaktionskostnader, E-handel, Relationsspecifika tillgångar, Osäkerhet, Förtroende Syfte: Studiens syfte är att undersöka till vilken grad osäkerhet och relationsspecifika tillgångar ger upphov till transaktionskostnader inom business-to-business e-handel. Metod: Studien är av kvantitativ karaktär och via en deduktiv ansats genomfördes en tvärsnittsstudie. LÄS MER

 5. 5. Kan arbetet i 8-fjordar klassas som ekosystembaserad fiskförvaltning? : en bedömning utifrån EBFF-kriterier samt förslag på indikatorer för ekosystemets status

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Amelie Johansson; [2015]
  Nyckelord :ekosystembaserad fiskförvaltning; EBFF; 8-fjordar; ecosystem based fisheries management; EBFM; 8-fjords;

  Sammanfattning : Havslevande organismer är en viktig födokälla för världens befolkning. Destruktiva fiskemetoder, ohållbar beståndsexploatering och skador på habitat utgör hot mot världens marina ekosystem. Enartsmodeller för säker exploatering av bestånd har visat sig vara otillräckliga i arbetet med de problem fiskförvaltning står inför. LÄS MER