Sökning: "Amelie Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Amelie Svensson.

 1. 1. Barns delaktighet i vården : En enkätstudie av barn och föräldrars uppfattning om barns delaktighet

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Åsa Svensson; Amelie Larsson; [2016]
  Nyckelord :Children´s participation; children s perception; parent´s perception; pediatric care; survey; Barns delaktighet; barnsjukvård; barns uppfattning; enkätstudie; föräldrars uppfattning;

  Sammanfattning : Barns uppfattning av delaktighet i vården är utforskat, men när det gäller vårdkvalitet är källan till uppgifterna sällan barnen själva. En förutsättning för ett barnperspektiv i vården är att barn själva deltar i utvärderingen. LÄS MER

 2. 2. Magisteruppsats   Äldre personers upplevelser av sociala aktiviteter och dess betydelse för välbefinnandet : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maja Vestergren Karlsson; Amelie Svensson; [2016]
  Nyckelord :Omvårdnadspersonal; personcentrerad vård; social aktivitet; vårdhem; välbefinnande; äldre; äldre personer;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Enligt Socialstyrelsens årliga undersökning, Öppna jämförelser vid ett särskilt boende i södra Sverige, framkom att de äldre visade missnöje med de sociala aktiviteterna som erbjöds vid boendet. Eftersom missnöje kan leda till minskat välbefinnande var det därför av intresse att undersöka vad som sker med välbefinnandet om en intervention med fokus på individanpassade sociala aktiviteter genomfördes vid boendet. LÄS MER

 3. 3. Ett ofrivilligt deltagande eller ett frivilligtobligatorium? : En kritisk textanalys av Skolinspektionenstillsynsdokument vid tre kristna friskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amelie Svensson; Nathalie Backholm; [2015]
  Nyckelord :kritisk textanalys; skolan och kyrkan; kristna friskolor; konfessionella inslag; Skolinspektionen; religionsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att genom en kritisk textanalys studera beslutsdokumentförfattade av Skolinspektionen efter tillsynsärenden vid tre kristna konfessionella friskolor.Den kritiska textanalysen görs med hjälp av Norman Faircloughs analysverktyg transitivitetoch modalitet och resultaten av textanalyserna diskuteras utifrån Fabrettis definition av detpostsekulära samhället. LÄS MER

 4. 4. Så föddes min Maria Magdalena : En analys av Marianne Fredrikssons bok Enligt Maria Magdalena ur ett litteraturvetenskpligt genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amelie Svensson; [2015]
  Nyckelord :Marianne Fredriksson; kristendom; genus; genuskontrakt; Maria Magdalena; transformation; läroplan.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att, genom en hermeneutisk och komparativ närläsning av Marianne Fredrikssons roman Enligt Maria Magdalena och Lukasevangeliet, undersöka hur Fredriksson transformerat Jesu liv och gärning från den bibliska berättelsen till romanen, samt vad som händer med historien när en kvinna får återberätta den. Materialet analyseras med hjälp av Gerard Genettes narratologiska begreppsapparat och utifrån ett intersektionellt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Ger en kvinnlig CFO högre redovisningskvalitet?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Oscar Svensson; Amelie Lindquist; [2014]
  Nyckelord :Female CFO; Earnings Quality; Earnings Management; Modified Jones Model;

  Sammanfattning : The executives of a firm possess considerable influence over a company's financial reports. The numbers can be adjusted in a favorable direction by engaging in Earnings Management, which harms the reliability of the financial reporting. Previous research suggests that Earnings Management can differ between genders. LÄS MER