Sökning: "Amerikansk Fotboll"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Amerikansk Fotboll.

 1. 1. Evaluation of Test Methods for Football Helmets Using Finite Element Simulations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Aðalheiður Gunnarsdóttir; [2019]
  Nyckelord :Concussion; Football Helmets; Test methods; FE simulations;

  Sammanfattning : Introduction: Concussions in American Football are of a major concern due to highly reported injury rates. The importance of properly designed helmets have shown effect in reducing the risk of injuries, such as skull fractures. However, they are not as effective in reducing the risk of concussion. LÄS MER

 2. 2. Att nå sportslig framgång - Gemensamma framgångsfaktorer i svenska lagidrotter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Gullstrand; Johanna Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; SPLISS; Nätverk; Elitföreningar; Intervjuer;

  Sammanfattning : Författare: Emelie Gullstrand & Johanna Jönsson Handledare: Jyri Backman Nyckelord: Framgångsfaktorer, elitföreningar, SPLISS, nätverk och intervjuer Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns gemensamma framgångsfaktorer hos svenska lagidrottsföreningar som resultatmässigt tillhört de främsta på högsta nationella serienivå under 2010-talet. • Hur arbetar de framgångsrika elitföreningarna i lagidrotter för att uppnå sportslig framgång? • Vilka framgångsfaktorer anser elitföreningarna är viktiga för att uppnå sportslig framgång? • Finns det några gemensamma framgångsfaktorer för hur elitföreningarna arbetar för att nå sportslig framgång? Metod: Denna studie utgår från ett kvalitativt induktivt synsätt, där material samlats in och analyserats för att därefter besvara det syfte och frågeställningar som formulerats. LÄS MER

 3. 3. Fast Simulations of Star Cluster Evolution

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Lina Warntoft; [2019]
  Nyckelord :star cluster simulation numerical method; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The evolution of globular star clusters tells the history of the formation of galaxies, how stellar streams might have formed and how the future of the Universe might look like. Although the general theoretical background of the evolution is well understood, it is difficult to conduct accurate and realistic computer simulations of objects containing thousands of interacting bodies. LÄS MER

 4. 4. Homography Estimation using Deep Learning for Registering All-22 Football Video Frames

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Hampus Fristedt; [2017]
  Nyckelord :Deep learning; Convolutional neural network; homography;

  Sammanfattning : Homography estimation is a fundamental task in many computer vision applications, but many techniques for estimation rely on complicated feature extraction pipelines. We extend research in direct homography estimation (i.e. without explicit feature extraction) by implementing a convolutional network capable of estimating homographies. LÄS MER

 5. 5. Juniortränares upplevelser och erfarenheter av hantering och rehabilitering vid hjärnskakning inom amerikansk fotboll

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Kaj Söderman; Emil Ljung; [2017]
  Nyckelord :concussion; american football; coach; adolescent; management; rehabilitation; hjärnskakning; amerikansk fotboll; tränare; junior; hantering; rehabilitering;

  Sammanfattning : Background: Concussion in adolescent american football occurs frequently and can give serious damage, especially to the younger brain. SAFF has guidelines for management and rehabilitation. The guidelines to be followed are called “Hjärntrappan”. LÄS MER