Sökning: "Amerikansk vapenfluga"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Amerikansk vapenfluga.

 1. 1. Insekter – ett resurseffektivt hundfoder?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Jannica Helmersson; [2019]
  Nyckelord :Hermetia illucens; amerikansk vapenfluga; amerikansk soldatfluga; black soldier fly; insekter; hundfoder; proteinfodermedel; resurseffektivitet;

  Sammanfattning : En ökande hundpopulation ökar även behovet av att finna nya födokällor för produktion av hundfoder. En tredjedel av den mat som produceras till humankonsumtion slängs. För att öka den cirkulära biobaserade ekonomin kan insekter uppväxta på olika restströmmar användas som råvara i foder. LÄS MER

 2. 2. Baltic blue mussel (Mytilus edulis L.) and black soldier fly (Hermetia. illucens) combined with pea protein concentrate as protein sources in feed for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Xiaoqing Cui; [2019]
  Nyckelord :aquaculture; rainbow trout; Baltic blue mussel; black solider fly larvae; digestibility; protein; fishmeal replacement;

  Sammanfattning : A feeding trial was conducted for 9 weeks to test the growth performance, nutrient retention and digestibility in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in order to assess the potential of Baltic blue mussel meal (Mytilus edulis L) and black solider fly larvae (Hermetia illucens) meal as protein sources. The dietary treatments consisted of one control diet based on high quality fishmeal, one control diet based on pea protein concentrate for testing dietary palatability and two fishmeal-free experimental diets where approximately 20% of the crude protein from the fishmeal was replaced with the protein from either de-shelled blue mussel meal or larvae meal on a dry matter basis. LÄS MER

 3. 3. Impact of fly specific bacteria on fly larvae composting

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Kristina Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Fly larvae composting; Black soldier fly; Hermetia illuciens; BSF bacteria; Organic waste; Nutrient recycling; Eco-technology; Fluglarvskompostering; Amerikansk vapenfluga; Hermetia Illuciens; BSF bakterier; Organiskt avfall; Näringsåterföring; Grön teknik;

  Sammanfattning : About one third of all edible food is wasted globally each year. This calls for improvements in resource and waste management. An interesting solution for organic waste is fly larvae composting, which both produces protein in the form of larvae and a nutrient rich residue. LÄS MER

 4. 4. Miljösystemanalys av amerikansk vapenfluga (Hermetia illucens) som fiskfoder : En studie av ett insektsbaserat fiskfoder i ett akvaponiskt system

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Hanna Hammarsten; [2019]
  Nyckelord :Fish feed; black soldier fly; fly larvae; fish farm; aquaculture; aquaponics; Fiskfoder; amerikansk vapenfluga; fluglarv; fiskodling; vattenbruk; akvaponi;

  Sammanfattning : Förenta nationerna förutser en global befolkningsökning med 2 miljarder människor till 2050, vilket motsvara en total befolkningsmängd på nära 10 miljarder människor. Dessutom förväntas ökningen ske oproportionerligt över jorden och koncentreras i delar av världen där livsmedelssäkerheten är låg och produktionen otillräcklig. LÄS MER

 5. 5. Utsläpp av växthusgaser och ammoniak under fluglarvskompostering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lovisa Lindberg; [2018]
  Nyckelord :flylarvae composting; greenhouse gases; ammonia; food waste; vegetable waste; material reduction; bioconversion factor; black soldier fly; Hermetia illucens; fluglarvskompostering; växthusgaser; ammoniak; matavfall; vegetabiliskt avfall; materialreduktion; bioomvandling; amerikansk vapenfluga; Hermetia illucens;

  Sammanfattning : Behovet av bättre avfallshantering ökar ständigt då befolkningen ökar och jordbruket intensifieras. Avfallshanteringen idag är dåligt konstruerad för organiskt avfall i många länder då det hamnar på deponier som släpper ut växthusgaser till atmosfären vilket påverkar klimatet negativt. LÄS MER