Sökning: "Amerikanska Marinkåren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Amerikanska Marinkåren.

 1. 1. Biggest Effect on Attrition Among Enlisted U.S Marines : A qualitative field study 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Sara Fresker; [2019]
  Nyckelord :United States Marine Corps; Attrition; Reenlistment; Dissatisfaction; Rational Choice; Amerikanska Marinkåren; Militär Separation; Missnöje; Rationellt val;

  Sammanfattning : The military has an important role in peace and development work. Having skilled, experienced and knowledgeable personnel on peace-promoting missions abroad is crucial to ensure the missions success. A consequence of attrition is that military organizations lose valuable skills, experiences and qualities of service members. LÄS MER

 2. 2. Littoral warfare,modeord eller paradigmskifte för den amerikanska marinen?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Herlitz; [2014]
  Nyckelord :Littoral Warfare; operationskonst; maritim strid; taktik.;

  Sammanfattning : Efter murens fall ändrades den amerikanska maritima fokusering från att verka på öppet hav till att verka mer i de litorala områdena runt om i världen. Denna inriktning har föranlett införande av nya system vilket i sig föranlett en debatt främst inom den amerikanska flottan huruvida detta är relevant. LÄS MER

 3. 3. Distributed Operations : en framtida lösning för upprorsbekämpning?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Mika Ihalainen; [2006]
  Nyckelord :Manöverkrigföring; Uppror; Asymmetrisk krigföring; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2004-2006; Uppsatser;

  Sammanfattning : Chefen för amerikanska marinkåren beslutade 2005 att påbörja utvecklingen av konceptet DistributedOperations (DO). Syftet med konceptet är bland annat att möta utmaningarna inom upprorskrigföring och”Small Wars” som kännetecknas av asymmetriska förhållanden mellan parterna. LÄS MER

 4. 4. Manövertänkande inom armén : "nytt" namn på gammalt tänkande?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Mats Bergh; [2006]
  Nyckelord :Manöverkrigföring; Militärhistoria; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2004-2006; Uppsatser;

  Sammanfattning : Militärstrategisk doktrin gavs ut 2002 och där kunde man för första gången läsa att Försvarsmaktens agerandeskall utgå från manövertänkande. Ett begrepp som varit känt sedan 1980-talet då bl.a. William S Lindetablerade det i samband med skrivandet av doktriner för amerikanska marinkåren. LÄS MER

 5. 5. Amerikanska marinkåren under Irakkrigen 1991 och 2003 : manöverkrigföring i teorin och praktiken?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Johnny Resman; [2005]
  Nyckelord :Manöverkrigföring; USA; Marinkåren; Irakkriget 2003; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2003-2005;

  Sammanfattning : Swedish doctrines emphasises the use of maneuver warfare in combat. Therefore we need tounderstand how a modern state can transform maneuver theories in doctrine into combat practice. LÄS MER