Sökning: "Amfibieförband"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Amfibieförband.

 1. 1. Skydd av Amfibieförbandens båtar i en förändrad hotbild

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Toivo Sjöberg; [2004]
  Nyckelord :Military-technology; Amfibieförband; Marinteknik; Skydd; Marina operationer; Militära operationer; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2002-2004; Chefsprogrammet teknik 2002-2004; Internationella aspekter; Militärteknik;

  Sammanfattning : Svenska amfibieförband kommer i en nära framtid att kunna nyttjas inomramen för internationella operationer. Operationerna kan komma attgenomföras var som helst i världen. Hotbilden är både komplex och diffusoch kommer också att ändras med den tekniska utvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Svenska amfibieförband - förmåga att genomföra internationella amfibieoperationer

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Lennart Borneklint; [2004]
  Nyckelord :Stridsvärde; Amfibieförband; Militära operationer; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2002-2004; Internationella aspekter;

  Sammanfattning : Idag påtalar våra högsta militära chefer att grunden för Försvarsmakten är förmåga till att kunna genomföra väpnadstrid. Samtidigt påtalas det av samma chefer att våra insatsförbands ska ha samma förmåga nationellt sominternationellt. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av svensk amfibisk förmåga : integrering, specialisering eller på egen köl?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Mikael Mickels; [2003]
  Nyckelord :Amfibieoperationer; Amfibieförband; militära operationer; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2001-2003;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats syftar till att presentera valmöjligheter och visa hur den svenskaamfibiska förmågan passar in i olika säkerhetspolitiska lösningar. Uppsatsen tydliggörnuvarande förmåga och ger en bild över olika sätt hur den amfibiska förmågan kanutvecklas. LÄS MER

 4. 4. Amfibiebrigaden mot 2020 : nya förmågor och krav på bekämpningssystem

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Per Schedin; [2001]
  Nyckelord :Amfibieförband; Nätverk; Integration; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 1999-2001;

  Sammanfattning : Vägen från invasionsförsvar till ett insatsförsvar för väpnad strid, nationellt och internationellt, innebär ett behov av nya förmågor och krav på bekämpningsfunktionen inom amfibiebrigaden. Uppsatsen behandlar främst system för sjö- och markmål i tidsperspektivet 2010-2020, men beskriver förmågor och krav som i viss utsträckning kan vara generella för hela bekämpningsfunktionen. LÄS MER

 5. 5. Svenska amfibieförband i internationell tjänst?

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Jan Fredriksson; [2001]
  Nyckelord :Amfibieförband; Fredsbevarande operationer; Krishantering; Marinen; EU; Militära operationer; Sverige; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 1999-2001; Internationella aspekter;

  Sammanfattning : Den svenska Försvarsmakten ominriktas från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar där internationell förmåga prioriteras. Kraven att delta i fredsfrämjande operationer ökar och militärt samarbete sker bl.a. inom EU och NATO. LÄS MER