Sökning: "Amfibiska hus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amfibiska hus.

  1. 1. Amfibiska hus : möjligheter och utmaningar att nyttja byggtekniken

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Hanna Gradén Svedlund; [2020]
    Nyckelord :Amphibious buildings; floating construction; sustainable architecture; amphibious retrofit; flood-proof construction; Amfibiska hus; översvämningssäker byggteknik; Amfibisk ombyggnation; flytande konstruktion; hållbar arkitektur; amfibiska byggnader; hållbart byggande;

    Sammanfattning : Climate change will increase the risk of floods from storms and rising sea levels in many countries with coasts, seas and rivers. In Sweden, climate change is going to affect the intensity and frequency of precipitation which, together with rising sea levels, will result in more floods in the future. LÄS MER