Sökning: "Amie Ahlberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Amie Ahlberg.

 1. 1. Användning och avtryck av ett balanserat styrkort - en studie på Systembolaget

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Tjernberg; Anna Bildtsén; Amie Ahlberg; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Systembolaget initierade år 1997 ett projekt i syfte att förbättraorganisationens ekonomistyrning och att utveckla den strategiska planeringen. Ledningen ansågatt det fanns brister i organisationens strategiarbete och hade förhoppningen att ett nytt styrmedelskulle medföra att företaget skulle komma till rätta med problemen. LÄS MER

 2. 2. Drivkrafter bakom val av värderingsmetod i IAS 40 - en studie av svenska noterade fastighetsföretag

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotta Hammar; Amie Ahlberg; [2005]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det har länge pågått forskning kring företags redovisningsval.Frågan aktualiseras idag ytterligare i och med det internationella regelverkets införande iSverige eftersom det innebär alltfler bedömningar och valmöjligheter. LÄS MER