Sökning: "Amina Badzar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Amina Badzar.

 1. 1. Blockchain for securing sustainable transport contracts and supply chain transparency - An explorative study of blockchain technology in logistics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Amina Badzar; [2016]
  Nyckelord :blockchain; blockchain technology; supply chain; transport contract; transparency; sustainability; smart contracts; traceability; tracking; Social Sciences;

  Sammanfattning : Based on the imbalances caused by asymmetric information and opaque supply chains, this study aims to contribute to the research field of logistics and supply chain management by exploring the potential of blockchain technology within logistics. The main focus is on increasing supply chain transparency for both suppliers and consumers, and improving contractual coordination in order to secure fulfillment of sustainability clauses in transportation contracts. LÄS MER

 2. 2. Dragkampen mellan konsumentens & näringsidkarens rätt vid fritidsevenemang - en studie av två undantag i distansavtalslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Amina Badzar; [2013]
  Nyckelord :Köprätt; Konsumenträtt; Ångerrätt; Fullgörelse; Undantag; Fritidsevenemang; Distansavtalslagen; Distansavtalsdirektivet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Distansavtalslagen (DAL) stadgades för att skydda konsumenter, som innehar den svagare positionen i ett avtalsförhållande på distans med en näringsidkare. Dock föreligger det undantag inom DAL. Undantagen denna uppsats behandlar är undantaget för konsumentens ångerrätt vid avtal om fritidsevenemang, enligt 2 kap. 3 § 4 p. LÄS MER