Sökning: "Amina Blivik"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Amina Blivik.

 1. 1. Kapitalisering av risken för avgiftshöjning vid köp av bostadsrätt.

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Amina Blivik; [2018]
  Nyckelord :Condominium; fee; risk of fee increase; Bostadsrätt; avgift; risk för avgiftshöjning; bostadsrättsförening;

  Sammanfattning : Enligt Bostadsrätterna (2018) utgörs avkastningen av en bostadsrättsinvestering av godaboendeförhållanden till en låg boendekostnad samt en möjlig värdestigning på bostadsrätten.Tidigare studier har undersökt vilken inverkan olika boendeförhållanden och bostadsrättsmässigaegenskaper har på prisbildningen av bostadsrätter. LÄS MER

 2. 2. Splittade åsikter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amina Blivik; Vilhelm Borelius; Carl-Magnus Nilsson; Charlie Widenfors; [2016]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER