Sökning: "Amina Farah"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Amina Farah.

 1. 1. Marknadsföringsstrategier för att stimulera inköp av miljömärkta produkter : En studie av detaljhandel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Amina Farah; Zahra Ghafoyryan; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Marknadsföringsstrategier för stimulering av inköp av miljömärkta produkter Nivå: C-uppsats, examensarbete inom företagsekonomi  Författare: Amina Farah & Zahra Ghafoyryan  Handledare: Akmal Hyder & Anna Ljung  Examinator: Agneta Sundström Datum: 2021 - januari   Syfte: Syftet med studien är att få ökad förståelse för vilka gröna marknadsföringsstrategier livsmedelsbutiker väljer att använda, för att stimulera konsumenter till köp av miljömärkta produkter inom dagligvaruhandeln. Metod: För att kunna besvara studiens syfte har en kvalitativ forskningsmetod valts i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Experiences of Patients with HIV/AIDS in Meeting with Healthcare Professionals : A literature review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Farah Farah; Katty Wiklund; Amina Aden; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Motivation in learning English as a foreign language : A study on motivation and classroom experience in adult students learning English

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Amina Farah; [2018]
  Nyckelord :instrumental motivation; integrative motivation; adult students; English as a foreign language;

  Sammanfattning : This essay examines whether a group of adult students of upper secondary school level are instrumentally and/or integratively motivated to learn English as a foreign language. The study also examines if there are any similarities/differences between the students in the different motivation categories classroom experience. LÄS MER

 4. 4. Hur upplever nyalända somaliska flickor introduktionsprogrammet på gymnasieskolan?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amina Farah; Serpil Mehmet; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Zlatan Ibrahimovic : En studie av gymnasieelevers och mediers bild av Zlatan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Emma Börjesson; Amina Farah; [2013]
  Nyckelord :Zlatan; media; gymnasieelver; diskursanalys; dagordningsteorin;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever samt tidningarna Aftonbladet och Sydsvenskan beskriver Zlatan Ibrahimovic. För att få svar på studiens frågeställningar har en enkätundersökning gjorts, där 60 gymnasieelever fick ingå. LÄS MER