Sökning: "Amina Serghini"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amina Serghini.

  1. 1. Medvetet arbete för en ökad medvetenhet : En kvalitativ undersökning av arbetet med fonologisk medvetenhet i förskoleklass och årskurs 1

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Läs & skriv

    Författare :Amina Serghini; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER