Sökning: "Amir Dahlqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amir Dahlqvist.

  1. 1. Ånghuvud för steamer

    Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Amir Abdou Mahmoud; Ted Dahlqvist; [2010]
    Nyckelord :Steamer; ånga; utlopp; Hafa;

    Sammanfattning : Följande examensjobbs rapport bygger på examensjobbskursen i CAD-teknikerprogrammet årskurs två. Arbetet som rapporten bygger på är utfört i samarbete med Hafa badrum i Halmstad. Arbetet innefattar utvecklingen av ångmunstycke för steamrar, en slags ångdusch som är en blandning av ångbastu samt dusch. LÄS MER