Sökning: "Amir Haj-Bolouri"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Amir Haj-Bolouri.

 1. 1. The phenomenon of feeling addicted to social media : why do we feel addicted to social media?

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för informatik

  Författare :Amir Haj-Bolouri; [2013]
  Nyckelord :Social media; addiction;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Semantiska webben och sökmotorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Amir Haj-Bolouri; [2010]
  Nyckelord :Informatics; Semantics; Semantiv web; web 2.0; web 3.0; search engines; britney spears; Amir; Haji-Bolouri; Informatik; Semantik; Semantiska webben; Sökmotorer; Internet; web 2.0; web 3.0; framtiden; Amir; Haj-Bolouri;

  Sammanfattning : Den här semantiska webben. Syftet är att undersöka hur den semantiska webben påverkar sökmotorer på webben. Detta sker genom en undersökning av tio olika sökmotorer där nio är semantiskt sådana och den tionde är den mest använda sökmotorn idag. Studien är genomförd som både en deskriptiv och kvantitativ studie. LÄS MER