Sökning: "Amira Elwira Ben Rouha"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amira Elwira Ben Rouha.

  1. 1. Att leva med ett transplanterat hjärta : En litteraturstudie från patientens perspektiv

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Amira Elwira Ben Rouha; Ibtissam Mesrour; [2019]
    Nyckelord :Heart transplantation; patients’ perspective; experiences; transition and adjustment; Hjärttransplantation; patientperspektiv; upplevelser; omställning och anpassning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hjärttransplantation har utförts sedan 1960-talet och är idag det sista behandlingsalternativet vid svår och icke behandlingsbar hjärtsvikt. Efter en hjärttransplantation följer en livslång medicinering för att minimera risken för avstötningar. LÄS MER