Sökning: "Amiralsstaden"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Amiralsstaden.

 1. 1. Ett tätare Malmö - Trender och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ronald Osmanovic; Savin Tarek Mersho; [2019]
  Nyckelord :Förtätning; Malmö; Bostadsblandning; Social-mix; Amiralsstaden; Täthet;

  Sammanfattning : Stadsplaneringen har förändrats avsevärt med åren och så har även stadsidealet. För att hantera den allt växande urbaniseringen av städer har förtätning blivit en allt mer förekommande strategi i stadsplaneringen. Förtätning har flera miljömässiga fördelar som främjar de globala målen för hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Multiple Knowledges and Participation in Planning: A Case Study of the Amiralsstaden Process

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Matilda Smedberg; [2019]
  Nyckelord :participation; situated knowledges; Amiralsstaden; knowledge alliances; feminist framework; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : Urban inequalities are one of the most important questions in contemporary times. One urban area that is struggling with inequalities is Malmö, the third largest city in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Medborgardeltagande som metod för demokratisering av stadsplaneringsprocesser - en fallstudie av stadsbyggnadsprojektet Amiralsstaden i Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Michaela Brynhildsen; [2019]
  Nyckelord :Amiralsstaden; Public participation; Democracy; Social Sustainability; Inclusion; Local Knowledge; Citizen power; Participation design; Knowledge alliances; Social Sciences;

  Sammanfattning : Public participation within urban planning has been a big part of academic and political discussions during the last decades, gaining even more popularity today. Due to issues within the representational democracy many stress the need for a greater inclusion of the publics knowledge and opinions within urban development and planning processes. LÄS MER

 4. 4. Tag med er kniv; En fallstudie om Rosengårds image i ljuset av stadsbyggnadsprojektet Amiralsstaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Joel Bernström; Ludvig Gutestam; [2019]
  Nyckelord :creative class; image; segregation; city branding; gentrification;

  Sammanfattning : It has become common practice for cities to use neoliberal planning to improve the region’s economic growth and old industrial cities are using an additional cultural strategy to reinvigorate their city image. This is the case for Malmö which tries to renew itself from an old industrial city to a knowledge-based city by changing the built environment and using place branding. LÄS MER

 5. 5. Röster från Norra Grängesbergsgatan : en studie om narrativets roll i stadsutveckling

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Felicia Wilén; [2019]
  Nyckelord :demokrati; stadsutveckling; narrativ; kartläggning; planering; Norra Grängesbergsgatan;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är en undersökning om och hur narrativ kan vara verksamt inom stadsutveckling. Ämnet har studerats genom en plats som står inför en förändring – Norra Grängesbergsgatan i Malmö. LÄS MER