Sökning: "Amjad"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Amjad.

 1. 1. Digitala verktyg i teknikundervisning : Lärares uppfattningar om digitala verktyg inom teknikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Amjad Saleh; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; teknikundervisning; tekniklärare; fenomenografin; variationsteori.;

  Sammanfattning : Alla skolor i Sverige är på något sätt beroende av digitala verktyg. Forskning visar att användning av digitala verktyg i skolan påverkar och ändrar synen på lärarroll, lärande och pedagogik. Enligt Skolverket (2011) ska digitala verktyg bidra till elevernas kunskapsutveckling. Lärare är den huvudansvarig aktör för att detta ska ske. LÄS MER

 2. 2. Bildämnets betydelse i grundskolan för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/UtbildningsvetenskapLinköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Amjad Altayyar; [2019]
  Nyckelord :Nyanlända; bildämne; bildkunskap; Introduktionsprogram;

  Sammanfattning : Det händer ofta att lärarna möter nyanlända elever i sina klassrum och uppmärksammar att de eleverna har annorlunda syn på skolämnen än eleverna som har växt upp i Sverige. På grund av detta valdes denna studie som har behandlat ett problem som kan uppstå när bildlärare möter nyanlända elever. LÄS MER

 3. 3. Analysis of cellular retinoic acid binding protein 2 expression in dermal fibroblasts; role in non-healing of chronic wounds

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Arshi Amjad; [2017]
  Nyckelord :CRABP2; p16; chronic wound fibroblast; senescent fibroblasts; cellular senes-cence; retinoic acid; non-healing wounds.;

  Sammanfattning : Abstract Chronic, non-healing wounds constitute a massive financial burden on health care system. The healing processes of these wounds and their underlying pathology are only partly understood. LÄS MER

 4. 4. Energieffektivisering och energibalansberäkningar samt förbättrings förslag på nyproducerade lägenheter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Amjad Sheibani; [2017]
  Nyckelord :Energy Declaration; Energy Efficiency; Present Value Method; Payback Method and Solar Panels.; Energideklaration; energieffektivisering; nuvärdesmetoden; Pay back metoden och solpaneler;

  Sammanfattning : Syftet: Med arbetet är att utreda en fastighets klimatskal och energiförbrukning med hjälp av energibalansberäkningar. Målet: med rapporten är att upplysa hur fastighetens energiförbrukning kan beskrivas utifrån transmission och ventialtionsberäkningar. LÄS MER

 5. 5. Migration from Internet Protocol Version 4 To Internet Protocol Version 6

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Amjad Ali; [2014]
  Nyckelord :Networking;

  Sammanfattning : IPv4 has played it big role in spreading Internet and Internet based applications for more than 20 years. Now it will hand over the stage to its more powerful successor IPv6. IP is an important component of the TCP/IP protocol suit and the Internet is built on it. LÄS MER