Sökning: "Ammoniakavskiljning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Ammoniakavskiljning.

  1. 1. Efterbehandling av biogödsel : Ett försök med avskiljning och uppsamling av kväve och vatten genom ammoniakstripping i en efterhygieniseringsprocess

    Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Hanna Pettersson; Elin Törnvall; [2017]
    Nyckelord :Biogas; Digestate; Fertilizer; Ammonia scrubber; Ammonia stripping; Hygienization; After treatment; Biogas; Rötrest; Gödning; Ammoniakskrubber; Ammoniakavskiljning; Hygienisering;

    Sammanfattning : During this master thesis, the possibility of ammonia removal from digestate in combination with after hygienization has been investigated. The aim of the work was to see how much ammonia that could be removed but also the properties of other process parameters such as TS/VS content, pH and alkalinity of the digestate. LÄS MER