Sökning: "Ammoniumåterkoppling"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Ammoniumåterkoppling.

 1. 1. Utvärdering av reglerstrategier i luftningssteget på Himmerfjärdsverket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Linda Wiig; [2012]
  Nyckelord :luftning; aktivslamprocess; nitrifikation; biologisk kväverening; syretoppar; återkoppling; kaskadreglering; ammonium-återkoppling; reglerstrategier;

  Sammanfattning : På Himmerfjärdsverket söder om Stockholm finns åtta luftade bassänger för biologisk rening av avloppsvatten. Genom att syresätta vattnet skapas en miljö där mikroorganismer kan arbeta och omvandla organiskt material och ammonium till koldioxid, vatten och nitrat. LÄS MER

 2. 2. Ammoniumåterkoppling på Himmerfjärdsverket – utvärdering genom försök och simuleringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sofia Andersson; [2012]
  Nyckelord :Ammonium control; Activated sludge process; nitrification; aeration control; BSM1; Ammoniumåterkoppling; aktivslamprocess; nitrifikation; luftflödesstyrning; BSM1;

  Sammanfattning : Avloppsreningsverk står inför uppgiften att rena inkommande vatten för att möta lagstiftade gränsvärden till en så låg kostnad som möjligt. Att syresätta biologiska reningsprocesser är kostsamt eftersom luftningsanordningen förbrukar mycket energi. LÄS MER