Sökning: "Ammuntionsröjning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Ammuntionsröjning.

  1. 1. Räcker metoderna till? : En fallstudie om ammunitionsröjning i marin miljö

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Försvarshögskolan

    Författare :Emil Olofsson; [2012]
    Nyckelord :Ammuntionsröjning; EOD; Piratattacker;

    Sammanfattning : Denna uppsats är skriven inom ramen för ämnet Krigsvetenskap under författarens  studier på yrkesofficersprogrammet 2009 -2012 till nautisk officer. I studien beskrivs risker och metoder i samband med att ammunition omhändertas. LÄS MER