Sökning: "Amnesty International"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Amnesty International.

 1. 1. Matter of justification : A study on how Human Rights NGOs interpret, prioritize and justify human rights

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Amanda Lindestreng; [2018]
  Nyckelord :Human Rights NGOs; Rainer Forst; Justification of human rights; Interpretation; Martha Nussbaum; Prioritization; Michael Ignatieff;

  Sammanfattning : The emergence of Human Rights NGOs continue to influence the practice of human rights domestically and internationally. In connection with this development, as scrutinizers of human rights and human rights violations, the Human Rights NGOs must in turn be scrutinized. LÄS MER

 2. 2. Hedersrelaterat våld - En nödvändig eller rasistisk straffrättslig bestämmelse?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emily Rasmussen; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Heder; Hedersrelaterat våld; Våld; Hederskultur; Straffrättslig bestämmelse.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hedersbegreppet finns på något sätt inom alla kulturer. Mot slutet av 1990-talet uppmärksammades hedersproblematiken runt om i västvärlden. I början av 2000-talet slog Sverige av hedersproblematiken, när tre flickor mördades. LÄS MER

 3. 3. Mer än bara kön? : en kvalitativ studie hur diskriminering gentemot prostituerade synliggörs i debatten om legalisering av prostitution

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Matilda Kalström; [2018]
  Nyckelord :prostitution; diskriminering; intersektionalitet; debatt; media; Sverige; Amnesty International; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur diskriminering gällande kön, klass och etnicitet synliggörs gentemot prostituerade. Undersökningen görs på en medial debatt om just legalisering av prostitution som kommit till uttryck i opinionsbildande texter i svensk dagspress, åren 2014–2016. LÄS MER

 4. 4. ”Vi” och ”de andra” – Medborgare vs. ”Främling”? : Hur inkludering och exkludering ”görs” i den svenska säkerhetsdiskursen av regeringen och riksdagen i relation till terror- och migrationskrisen mellan 2015 och 2017

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jasmin Doreen Lind; [2018]
  Nyckelord :discourse analysis; inclusion and exclusion; migration crises; security discourse; securitization; terror crises; we and the others; diskursanalys; inkludering och exkludering; migrationskris; säkerhetsdiskurs; säkerhetisering; terrorkris; vi och de andra;

  Sammanfattning : The thesis subject is based on a report published by Amnesty International with the title ”Dangerously Disproportionate: The ever expanding security state in Europe”. The report accuses EU states of an ongoing securitization due to terrorism and the migration crises that has led to the discrimination of especially Muslims and foreign nationals. LÄS MER

 5. 5. "Rätt till liv – fostret eller kvinnan?" En kartläggning av abortdebatten genom svenska organisationers retorik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Towe Viksten; [2018]
  Nyckelord :Retorik; Abort; Fri abort; Aborträtt; Sverige; Foster; Människa; Kvinna; Organisationer; MRO; RFSU; Människovärde; Amnesty; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : ”Rätt till liv – fostret eller kvinnan?” är en studie som belyser svenska organisationers retoriska grepp inom den rådande abortdebatten. Det övergripande syftet för uppsatsen är att åskådlig- göra hur rätt till liv används som ett strategiskt och retoriskt verktyg av de etablerade organi- sationerna: Människorätt för ofödda, Amnesty International, Människovärde och Riksförbundet för sexuell upplysning. LÄS MER