Sökning: "Amnesty International"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Amnesty International.

 1. 1. Motiven bakom Malta-deklarationen : En motivanalys av EU:s Maltadeklarationen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Juliette Johansson; [2019]
  Nyckelord :Malta-deklarationen. Libyen. Europeiska unionen. Flyktingkrisen;

  Sammanfattning : Denna studie avser att förklara EU:s motiveringar till att utöka samarbetet med Libyen i och med Malta deklarationen. Det var under ett toppmöte den 3 februari 2017 som deklarationen skapades av medlemsstaternas stats – och regeringschefer. I denna deklarationen fastställer EU att samarbetet med Libyen för flyktingfrågan ska utökas. LÄS MER

 2. 2. A Long Way Home : Spontaneous Returns and Potential Returns of Syrian Refugees Examined

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Shant Kerbabian; [2019]
  Nyckelord :Syria; Return Migration; Spontaneous Return; Syrian Refugees; Diaspora; Homeland; Transnationalism;

  Sammanfattning : The recent wave of Syrian refugees’ spontaneous return to conflict areas in Syria is not a new phenomenon, various cases of return to areas that do not meet safety and security standards has happened in cases like Somali refugees returning from Kenya or Angolan refugees returning from Zambia and the Democratic Republic of Congo. However, the Syrian case is important to study in order to examine any new patterns or elements in refugee returns that could arise or could be unpacked by looking into the Syrian case. LÄS MER

 3. 3. Ett spelifierat lärande med koppling till samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emil Gullstrand; Dennis Wollmer; [2019]
  Nyckelord :Gamification; Spelifiering; Motivation; Stimulans;

  Sammanfattning : I denna studie har vi redogjort för vad spelifiering är och hur det går att applicera i en lärandemiljö för att motivera och engagera elever. Vi har tagit avstamp i en rapport från Skolinspektionen som visar på att elever i dagens skola lider av brist på stimulans och stöd. LÄS MER

 4. 4. Matter of justification : A study on how Human Rights NGOs interpret, prioritize and justify human rights

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Amanda Lindestreng; [2018]
  Nyckelord :Human Rights NGOs; Rainer Forst; Justification of human rights; Interpretation; Martha Nussbaum; Prioritization; Michael Ignatieff;

  Sammanfattning : The emergence of Human Rights NGOs continue to influence the practice of human rights domestically and internationally. In connection with this development, as scrutinizers of human rights and human rights violations, the Human Rights NGOs must in turn be scrutinized. LÄS MER

 5. 5. Hedersrelaterat våld - En nödvändig eller rasistisk straffrättslig bestämmelse?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emily Rasmussen; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Heder; Hedersrelaterat våld; Våld; Hederskultur; Straffrättslig bestämmelse.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hedersbegreppet finns på något sätt inom alla kulturer. Mot slutet av 1990-talet uppmärksammades hedersproblematiken runt om i västvärlden. I början av 2000-talet slog Sverige av hedersproblematiken, när tre flickor mördades. LÄS MER