Sökning: "Amnesty International"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Amnesty International.

 1. 1. "Rätt till liv – fostret eller kvinnan?" En kartläggning av abortdebatten genom svenska organisationers retorik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Towe Viksten; [2018]
  Nyckelord :Retorik; Abort; Fri abort; Aborträtt; Sverige; Foster; Människa; Kvinna; Organisationer; MRO; RFSU; Människovärde; Amnesty; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : ”Rätt till liv – fostret eller kvinnan?” är en studie som belyser svenska organisationers retoriska grepp inom den rådande abortdebatten. Det övergripande syftet för uppsatsen är att åskådlig- göra hur rätt till liv används som ett strategiskt och retoriskt verktyg av de etablerade organi- sationerna: Människorätt för ofödda, Amnesty International, Människovärde och Riksförbundet för sexuell upplysning. LÄS MER

 2. 2. Mer än bara kön? : en kvalitativ studie hur diskriminering gentemot prostituerade synliggörs i debatten om legalisering av prostitution

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Matilda Kalström; [2018]
  Nyckelord :prostitution; diskriminering; intersektionalitet; debatt; media; Sverige; Amnesty International; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur diskriminering gällande kön, klass och etnicitet synliggörs gentemot prostituerade. Undersökningen görs på en medial debatt om just legalisering av prostitution som kommit till uttryck i opinionsbildande texter i svensk dagspress, åren 2014–2016. LÄS MER

 3. 3. En fallstudie av Undantagstillståndet i Turkiet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cemal Yilmazer; Daniela Cudic; [2016]
  Nyckelord :undantagstillstånd; mänskliga rättigheter; yttrandefrihet; rights based approach; fallstudie; Freedom House; AKP; Recep Tayyip Erdoğan; Agamben.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Yttrandefrihet - En av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Ändå tillgodoses den inte i Turkiet efter införandet av undantagstillståndet om man tittar på rapporter framtagna av Freedom House, Amnesty International och UNDP som alla har ett människorättsbaserat perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Torskar, hallickar, och mänskliga rättigheter : en argumentationsanalys av Amnesty Internationals motivering för avkriminalisering av prostitution

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Amanda Stenmark; [2016]
  Nyckelord :prostitution; Mänskliga rättigheter; avkriminalisering; Amnesty International; sexarbete; sexhandel; trafficking; sexindustrin; sexköp; argumentationsanalys; Human rights; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Människorättsorganisationen Amnesty International skapade internationell debatt då de i augusti 2015 valde att utveckla en policy där de bland annat förespråkar en avkriminalisering av prostitution, inklusive sexköpare och tredjehandsparter. I denna undersökning görs en argumentationsanalys av den motivering som Amnesty International presenterat i försvar för sin nya policy, med syfte att granska huruvida en avkriminalisering kan anses vara det mest effektiva sättet att arbeta för prostituerades mänskliga rättigheter. LÄS MER

 5. 5. Sexarbete som samtycke : En utredande uppsats om hur definitioner fungerar argumentativt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Alexandra Surell; [2015]
  Nyckelord :Sex work; definitions; doxology; enthymeme; fallacies; implicity;

  Sammanfattning : Communication enables us to share our ideas, feelings, beliefs and opinions with others. Therefore it constitutes the very root of our civilization. However, in order for communication to be meaningful, it must initially be understood. LÄS MER