Sökning: "Amningsstöd"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet Amningsstöd.

 1. 1. Stödja mammor under amningsstarten : En webbaserad enkätundersökning om mammors erfarenheter av amningsstöd på BB

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Moberg; [2022]
  Nyckelord :Breastfeeding; Breastfeeding facilitation; Breastfeeding information; Midwife; Postnatal ward; Amning; Amningsinformation; Amningsfrämjande; Barnmorska; Eftervård;

  Sammanfattning : Syfte: Att kartlägga mammors erfarenheter av amningsstöd på BB.Metod och Material: Webbaserad tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Inklusionskriterier; mammor som fått barn och vårdats på en specifik BB-avdelning i Mellansverige under åren 2019–2021 samt valt att amma. Enkäten bestod av 60 slutna frågor och 5 fritextfrågor. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av amning när barnet har kort tungband : En kvalitativ innehållsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Carlstrand; Cornelia Schäfer; [2022]
  Nyckelord :tungband; frenotomi; amning; amningssvårigheter; erfarenhet;

  Sammanfattning : Amning innebär fördelar på individ- och samhällsnivå för både mor och barn. Det finns därför ett behov av att värna om kvinnors rätt till stöd för en lyckad amning. Amningssvårigheter kan innebära ett lidande för kvinnan och ett kort tungband kan skapa problem vid amning. LÄS MER

 3. 3. Mammors upplevelser av amningens främjande och hindrande faktorer i ljuset av rekommendationerna ”Tio steg som främjar amning”

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ellen Jerneholm; [2021]
  Nyckelord :amningsstöd; amningsfrämjande; Baby-Friendly Hospital Initiative; folkhälsa; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amning främjar hälsan hos både mammor och barn oavse7 var de bor i världen. Syfte: Syftet var a7 undersöka hur mammor i Sverige upplever råden och stödet kring sin amning från hälso- och sjukvårdspersonal. Metod: En intervjustudie genomfördes under våren 2021 med tio kvinnor med erfarenhet av amning, bosa7a i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Den första amningen : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sarvenaz Esfandiari Nilsson; Maja Segerström; [2021]
  Nyckelord :Breastfeeding; Initiation; Midwife; The midwife s approach; Amning; Barnmorska; Barnmorskans tillvägagångssätt; Initiering.;

  Sammanfattning : World Health Organization (WHO) och United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) rekommenderar att amningen initieras under den första timmen efter förlossningen och det optimala för barnets utveckling och tillväxt är att barnet fortsätter att helammas till och med sex månaders ålder. Rekommendationerna är viktiga ur ett folkhälsoperspektiv, där små förbättringar har stor betydelse för folkhälsan. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som kan påverka exklusiv amning efter kejsarsnitt : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnéa Griping; Laura Serna; [2021]
  Nyckelord :Breastfeeding intention; Cesarean section; Exclusive breastfeeding; Skin- to- skin contact; Amningsintention; Exklusiv amning; Hud mot hudkontakt; Kejsarsnitt;

  Sammanfattning : Att amma är karakteristiskt för alla däggdjur och ett beteende som utvecklats under miljontals år. Amning är en global folkhälsoangelägenhet, då bröstmjölken och amningen ger ett dominerande skydd för både barnets och mammans fysiska, kognitiva och mentala hälsa. LÄS MER