Sökning: "Amorteringskrav"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet Amorteringskrav.

 1. 1. Amorteringskravet och unga vuxna : En kvantitativ studie om amorteringskravet och dess påverkan på unga vuxna med olika ekonomisk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jamila Askar; Mostafa Khavari; [2022]
  Nyckelord :Bostadsmarknader; Amorteringskrav; Unga; Fördelningseffekter; Inkomst;

  Sammanfattning : Amorteringskravet infördes som en åtgärd för att minska de möjliga risker som följde av hushållens stigande skuldnivåer. Reformens införande har debatterats flitigt då somliga hävdar att den lett till oönskade fördelningseffekter. LÄS MER

 2. 2. Amorteringskravet - betalar utsatta områden för finansiell stabilitet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Maja Runesson; [2022]
  Nyckelord :Amorteringskrav; difference-in-differences; bostadsrättspris; bostadsmarknad; prisutveckling.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den 1 juni 2016 införde Finansinspektionen ett amorteringskrav i Sverige med målsättningen att bromsa skuldsättningen för svenska hushåll och än idag är effekterna av amorteringskravet ett väl omdiskuterat ämne bland forskare. Denna studie undersöker de effekter som amorteringskravet haft på bostadsrättspriserna i Malmö kommun, för att sedan särskilja på om effekterna ter sig olika beroende på om området är definierat som utsatt eller inte. LÄS MER

 3. 3. Amorteringskravet - betalar utsatta områden för finansiell stabilitet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Maja Runesson; [2022]
  Nyckelord :Amorteringskrav; difference-in-differences; bostadsrättspris; bostadsmarknad; prisutveckling.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den 1 juni 2016 införde Finansinspektionen ett amorteringskrav i Sverige med målsättningen att bromsa skuldsättningen för svenska hushåll och än idag är effekterna av amorteringskravet ett väl omdiskuterat ämne bland forskare. Denna studie undersöker de effekter som amorteringskravet haft på bostadsrättspriserna i Malmö kommun, för att sedan särskilja på om effekterna ter sig olika beroende på om området är definierat som utsatt eller inte. LÄS MER

 4. 4. Amorteringskravets påverkan på socioekonomiskt utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Felix Forsberg; Jonna Lundin; [2021-07-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Finansinspektionen införde ett amorteringskrav 2016 i syfte att dämpa de svenska hushållens skuldsättning, där effekterna av kravet har blivit ett debatterat ämne bland olika forskare. Målbilden med den här studien är att undersöka om det finns indikationer på att amorteringskravet påverkat de relativa bostadspriserna i socioekonomiskt utsatta områden i förhållande till andra områden i Stockholm och Göteborg. LÄS MER

 5. 5. Coronapandemins effekter på den svenska bostadsmarknaden : En studie av bostadsrättspriser i Uppsala kommun.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Julia Ström; Molly Bernhardsson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Condominium prices; Uppsala; Credit restrictions; GDP; Covid-19; Bostadsrättspriser; Uppsala; Kreditrestriktioner; BNP;

  Sammanfattning : Den 11 mars 2020 klassades Coronaviruset som en pandemi och har sedan dess kommit att påverka såväl den svenska ekonomin som arbetslöshet och bostadsmarknad. Till följd av Coronapandemin sköts allt fler jobb på distans och efterfrågan på större bostäder har ökat. LÄS MER