Sökning: "Amorteringskrav"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Amorteringskrav.

 1. 1. Den ekonomiska politiken begränsar flyttviljan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jakob Gustafsson; Eric Lagerlöf; Daniel Bokhari Friberg; [2019]
  Nyckelord :Transaktionskostnad; Ekonomisk politik; Ränta; Amorteringskrav; Uppskov; Reavinstbeskattning; Flyttkedjor; Lock-in-effekt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Den ekonomiska politiken begränsar flyttviljan Seminariedatum: 2019-05-27 Ämne/kurs: FF321F Författare: Daniel Bokhari Friberg, Eric Lagerlöf och Jakob Gustafsson Handledare: Martin Grander Nyckelord: Transaktionskostnad, ekonomisk politik, ränta, amorteringskrav, uppskov, reavinstbeskattning, flyttkedjor, lock-in-effekt. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som påverkar äldre människors benägenhet att flytta samt vilken effekt den nuvarande ekonomiska politiken har på den svenska bostadsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Sätter amorteringskrav stopp för ungas bostadshopp? : 2018 års amorteringskrav och dess inverkan på prisutvecklingen på bostadsrätter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Martin Häggkvist; Emma From; [2019]
  Nyckelord :Amorteringskrav; Bostadsrätter; Unga; Uppsala;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har de svenska hushållens tilltagande skuldsättning varit föremål både för debatt och politiska åtgärder. Denna uppsats undersöker effekterna av 2018 års amorteringskrav på relativpriserna mellan bostadsrätter i Uppsala. LÄS MER

 3. 3. Amorteringskravets påverkan på fastighetsbolagens aktiekurser på en orolig bostadsmarknad.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Wisborn; Ahmed Ben Moussa; [2019]
  Nyckelord :Finans; Fastigheter; Amorteringskrav; Behavioural finance; Abnormal avkastning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Amorteringskravets påverkan på fastighetsbolagens aktiekurser på en orolig bostadsmarknad. Seminariedatum: 2019-01-17 Kurs: NEKH01, Nationalekonomi: Examensarbete - kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Fredrik Wisborn och Ahmed Ben Moussa Handledare: Claes Bäckman Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall de kommersiella fastighetsbolagen har haft bättre avkastning än bostadsfastighetsbolagen på stockholmsbörsen efter amorteringskravets införande. LÄS MER

 4. 4. Föreningsskuldens påverkan på bostadsrättsföreningars värde - Finns det en optimal kapitalstruktur?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Lena Lidman; Klara Egerström; [2019]
  Nyckelord :Bostadsrättsförening; Optimal Kapitalstruktur; Modigliani Miller; Mathematics and Statistics; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : All tenant-owned apartments in Sweden are a part of a private housing cooperative, and the residents share a part of it. The cooperative housings economy is a part of the households’ economies, since residents indirectly are responsible for the cooperative housings’ debts. LÄS MER

 5. 5. Amorteringskrav och dess effekt på hushållen på den svenska bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Malin Reidarsson; Matilda Gustafson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie är att få en bredare förståelse för de verkliga effekterna av amorteringskrav hos hushållen på den svenska bostadsmarknaden och gällande hushållens förutsättningar i förhållande till bostadsbyte och konsumtionskraft. För att uppnå syftet med denna studie används en kvalitativ metod. LÄS MER