Sökning: "Amorteringskrav"

Visar resultat 21 - 25 av 39 uppsatser innehållade ordet Amorteringskrav.

 1. 21. Amorteringskravets initiala effekter på bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Tobias Båvall; Viktor Forsström; [2017]
  Nyckelord :Swedish amortization requirement; housing market; Amorteringskrav; bostadsmarknaden;

  Sammanfattning : I juni 2016 införde Finansinspektionen, i samtycke med regeringen, ett amorteringskrav för nya bolån med avsikten att minska de svenska hushållens skuldsättning. Syftet med uppsatsen är att analysera den effekt amorteringskravet har haft på bostadspriser inom den svenska marknaden för bostadsrätter. LÄS MER

 2. 22. Amorteringskrav - Är delegation av amorteringskrav grundlagsenlig? : – Är delegation av amorteringskrav grundlagsenlig?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Jenna Botic; [2016]
  Nyckelord :Amorteringskrav; Makrotillsyn; Distinktion mellan civilrätt och offentlig rätt;

  Sammanfattning : Till följd av att hushållens inkomster inte ökar i samma takt som hushållens skulder, har finansinspektionen på senare år strävat efter att införa ett amorteringskrav i svensk rätt. Sverige har även fått påtryckningar från Europeiska unionen att vidta åtgärder för att korrigera den rådande situationen med allt högre belåningsgrader hos hushållen. LÄS MER

 3. 23. When you know better- You do better : Fallstudier av fyra banker under införandet av amorteringskravet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jennifer Bonander; Louise Svensson; [2016]
  Nyckelord :flow of information; communication; bank; amortization requirements; local bank advisors; authority; centralization; decentralization; Informationsflöde; kommunikation; bank; amorteringskrav; lokala bankrådgivare; befogenheter; centralisering; decentralisering;

  Sammanfattning : Bankerna kan ses som motorn i det finansiella systemet, då de har en viktig roll för svensk tillväxt och välfärd, och utan dessa skulle Sverige stanna. Sedan finanskrisen 2008 har banksektorn stramats åt ytterligare och blivit allt mer reglerad. LÄS MER

 4. 24. Fiscal tools and their potential impacts on Swedish households

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sarah Benzon; Frida Larsson; [2016]
  Nyckelord :Amortisation requirement; interest deduction; maximum debt ratio; household dept; Amorteringskrav; skuldkvotstak; ränteavdrag; skuldsättning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 25. Hushållens skuldsättning - risker och lösningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Martin Hedlund; Andreas Joelsson Svenn; [2016]
  Nyckelord :Houshold debts; amortization requirement; rental market regulation; loan-to-value-limits; interest deduction; loan-to-income-limits; financial stability; Hushållens skuldsättningsgrad; amorteringskrav; hyresreglering; bolånetak; ränteavdrag; skuldkvotstak; finansiell stabilitet; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : The Swedish household debts are, both internationally and historically, high and are expected to increase for many years to come. High household debt is beneficial for the economic growth in the country, but may at the same time implicate a risk to the financial stability and for the Swedish economy in general. LÄS MER