Sökning: "Amortization requirement"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Amortization requirement.

 1. 1. Hur bostadsrättsmedlemmars intressen kommer till uttryck i styrelsearbetet - En intervjustudie med ordföranden i bostadsrättsföreningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :David Kilman; Theodor Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samtalet om den svenska bostadsmarknaden har på senare tid präglats av en rad ekonomiska frågor. Höjda priser, amorteringskrav och skärpta lånevillkor är något av det som diskuterats flitigt bland såväl köpare, säljare, mäklare och politiker. LÄS MER

 2. 2. Det skärpta amorteringskravet - En överdriven oro med stora konsekvenser?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Alban Morina; Johan Rhodin; [2019-09-25]
  Nyckelord :Regression analysis; quasi-natural experiment; omitted variable bias; before-after;

  Sammanfattning : After the global recession in 2008, were we saw housing prices take a dive, the housing market has been booming in Sweden during these last 7-8 years. The huge increase in housing prices, paired with historically low interest rates have been raising concerns regarding the households ability to resist sudden economic disturbances. LÄS MER

 3. 3. Does an amortization requirement affect household indebtedness? : A study of Sweden and Finland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Anton Pettersson; Erika Pagacz; [2019]
  Nyckelord :Housing; Amortization; Indebtedness; Sweden; Finland;

  Sammanfattning : The level of indebtedness in Sweden has been rising substantially and is well above thelevels prevalent in other countries. Consequently, the government introduced anamortization requirement in 2016, which was further strengthened in 2018, in order tolower the risk that a high level of debt might constitute for both households as well asfor the economy. LÄS MER

 4. 4. How Have the Amortization Requirements Affected Housing Prices in Stockholm?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kimberly Olsson; [2019]
  Nyckelord :Housing; Housing Prices; Event Study; Macroprudential Policies; Regression analysis; Fastigheter; Fastighetspriser; Eventstudie; Amorteringskrav; Regressionsanalys.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how the amortization requirements of 2016 and 2018 haveaffected the housing prices in Stockholm county, using an event-study approach and a regressionanalysis. Furthermore, the paper studies how the regulations have affected single-family housescompared to tenant-owned apartments, if the effect was different for tenant-owned apartments ofdifferent sizes and if existing housing compared to newly produced housing were affected differently. LÄS MER

 5. 5. Skärpta krav på amortering och effekterna på Stockholms bostadsmarknad

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Henrik Ek; Sofia Fjelkestam; [2018]
  Nyckelord :Amortization requirement; debt; housing prices; Stockholm; Amorteringskrav; Skuldsättning; bostadspriser; Stockholm;

  Sammanfattning : Hushållens skulder har under det senaste decenniet ökat fortare än vad hushållens inkomster gjort vilket inneburit en stigande skuldkvot. En alltför hög skuldkvot innebär en stor risk för enskilda hushåll och banker men också för den makroekonomiska utvecklingen och den finansiella stabiliteten. LÄS MER