Sökning: "Amusement park"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Amusement park.

 1. 1. Jämförelse av två konstruktionslösningar för en hjulaxel till en åkattraktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Patrik Hedberg; Haidar Shibli; [2018]
  Nyckelord :shaft; rollercoaster; FEM; FFM; finite fracture mechanics; axel; åkattraktion; vagn; FEM; FFM; finite fracture mechanics;

  Sammanfattning : Detta arbete genomförs på uppdrag av Skara Sommarland. Arbetet är till stor del baserat på att utföra en jämförande studie mellan två hjulaxlar till en åkattraktion. Den befintliga axeln består av tre delar, två axelpar och ett centerfäste, medan den nya designen av axeln enbart består av en del. LÄS MER

 2. 2. Building a decision support system to predict the number of visitors to an amusement park : Using an Artificial Neural Network and Statistical Analysis

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Benjamin Johansson; Elias Almqvist; [2018]
  Nyckelord :Artificial Neural Network; ANN; Multiple Linear Regression; MLR; Decision Support System; CRISP-DM; Visitor Prediction; Amusement Park;

  Sammanfattning : In this thesis, we develop a decision support system for the amusement park Skara Sommarland. The aim is to predict how many visitors will come to the park in order to help the management allocate the correct amount of personnel on any given day. LÄS MER

 3. 3. Viljan att komma tillbaka : En kvalitativ studie om motivation och lojalitet hos unga vuxna som återbesöker Gröna Lund

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Matilda Dankemeier; Monika Kosinska; [2018]
  Nyckelord :motivation; loyalty; marketing; reccuring visitors; Gröna Lund;

  Sammanfattning : For many years, the experience and entertainment industry overall has had strong growth and become something that is important for the current tourism in big cities. Repeatable experiences mean that there is a second-hand value of the experience and that it is possible to implement again. LÄS MER

 4. 4. Vad gör en god temaparksdesign? : en förstudie, teorigenomgång och gestaltningsförslag av en framtida expansion för Liseberg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Andrèe Olsson; [2017]
  Nyckelord :temapark; nöjespark; tematiserade landskap; rekreativa platser; Göteborg; Liseberg; Disneyland; Six Flags; Cedar Fair;

  Sammanfattning : Tematiserade landskap har varit en del av mänsklighetens historia i över 4000 år. Iscensatta landskap användes tidigt i parker och föranledde uppförandet av marknader och sedermera lustträdgårdar. LÄS MER

 5. 5. En upplevelse olik någon annans. Att uppnå hög kundtillfredsställelse med krav på att leverera upplevelser åt alla – en fallstudie på Liseberg AB.

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Viktor Kjellin; Fredrik Leifland; [2017]
  Nyckelord :Leisure consumption; customer value proposition; customer satisfaction; core product; market segmentation; Amusement park; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: An experience unlike any other’s. To achieve great customer satisfaction with obligations to deliver experiences for all – a case study on Liseberg amusement park. LÄS MER