Sökning: "Amy From"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Amy From.

 1. 1. Vying for victimhood : subtextual moral judgements and news organisation standpoints reporting Gaza 2014

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amy Margaret Franck; [2019]
  Nyckelord :Israel; Palestine; Gaza; Victimhood; Media Bias; Media Morality; Mediapolis; Objectivity; Proximity; Al Jazeera; Associated Press; News Agency; Newswire; Dehumanisation; Standpoint theory; Journalism; Hamas; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the summer of 2014, a violent conflagration erupted in the isolated Palestinian enclave of Gaza. Whilst the fighting was between Hamas and Israel, Palestinian civilians paid the price. The stark disparity in deaths triggered a debate in the West about Israeli tactics, and the media was accused of ‘bias’ by both Israelis and Palestinians. LÄS MER

 2. 2. Genom genus : ett undersökande om genus som fenomen i planeringssammanhang

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amy Carpenter; Sara Karlsson; [2019]
  Nyckelord :genus; planering; könsnormer; normkritik; vardagsperspektiv; deltagande; trygghet;

  Sammanfattning : Vikten av arbete med jämställdhet har fastställts av FN, Sveriges regering och den nya politiken för gestaltad livsmiljö. För att uppnå jämställdhet är det viktigt att analysera strukturer och maktordningar kring manligt och kvinnligt. LÄS MER

 3. 3. En F-6 skola på Mälarängen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Amy Ekblom Bickham; [2018]
  Nyckelord :Mälarängen; Grundskola; F-6;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är skolan en plats där elever får chansen att lära sig, trivas och växa som individer. Samtidigt är bristande motivation bland studenter ett ökande fenomen. I det här projektet har jag utformat en skola som syftar till att hjälpa och motivera eleverna. LÄS MER

 4. 4. Everybody Loves a Bad Girl - A Study of Female Evil in Margaret Atwood's The Robber Bride and Gillian Flynn's Gone Girl

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Elina Cederfeldt Vahlne; [2018]
  Nyckelord :Literature; Feminism; Gender; Evil; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This essay examines the two female antagonists Zenia from Margaret Atwood’s The Robber Bride and Amy Dunne from Gillian Flynn’s Gone Girl. It explores traditional female evil in literature, and compares the two villains to the traditional roles that evil women often have. LÄS MER

 5. 5. Not a Girl, Not yet a Woman. : How do I look at Girls?

  Master-uppsats, Konstfack/Keramik & Glas

  Författare :Worrall Amy; [2018]
  Nyckelord :celebration girl woman pop music caricature pop-culture gaze ceramic symbolism;

  Sammanfattning : I’m not a girl, not yet a woman, but I do have popular sensibilities. Pop music plucks ideas and symbols from where ever it pleases to create a new narrative. So do I. Reflecting on how I see women and how the gaze of others affects this. LÄS MER