Sökning: "Amy Man"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Amy Man.

 1. 1. Iterative Design of a User Interface Adapted for People with Dementia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Amy Niklasson; Emelie Sandström; [2016]
  Nyckelord :dementia; graphical user interface; testing; user centered design; assistive technology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In today society people live longer and along with the rising life expectancy chronic diseases, like dementia, will become more common. The demand on more and better assistive technology, technology that ease the everyday life for the persons with dementia, will increase. LÄS MER

 2. 2. "I'm the bitch who makes you a man" : En studie av genus och heteronormativ tvåsamhet i Gone Girl

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Elin Högye; [2016]
  Nyckelord :Gone Girl; Gillian Flynn; heteronormen; den heterosexuella matrisen; genusvetenskap; feminism och kriminalromanen; deckare; performansteori;

  Sammanfattning : Gone Girlär den bästsäljande romanen av Gillian Flynn. Trots försäljningssiffrorna så har inte mottagandet varit genomgående positivt. I denna studie analyseras Gone Girl på de nivåer som sträcker sig utanför deckarens ramar. LÄS MER

 3. 3. Metoder för identifiering av grundorsaker till kvalitetsfel inomproduktionsindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Bina Bahmani; Amy Ly; [2016]
  Nyckelord :quality; quality issues; quality tools; improvement; Five whys; Ishikawa chart; kvalitet; kvalitetsfel; kvalitetsverktyg; förbättringsarbete; Fem varför; Ishikawadiagram;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur man kan gå tillväga för att finna orsaken till att kvalitetsfel uppstår i en tillverkningsprocess och hur man kan förhindra att samma kvalitetsproblem fortsätter att existera. En central del i examensarbetet har även varit att belysa vikten av att identifiera ett problems grundorsak. LÄS MER

 4. 4. Identiteten efter 9/11 : Religion, commemoration och nationell identitet i romanerna Falling Man och The Submission.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Emil Svensson; [2015]
  Nyckelord :commemoration; litteratur; identitet; nationell identitet; nationalism; religion; 9 11; Falling Man; The Submission; Don DeLillo; Amy Waldman;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att studera porträtteringen av nationell identitet i Don DeLillos Falling Man och Amy Waldmans The Submission i förhållande till efterverkningarna av 9/11. Studien utgörs av undersökande och jämförande analyser av romanerna utifrån ett litteratursociologiskt samt postkolonialt perspektiv med fokus på nationalism, religion och commemoration. LÄS MER

 5. 5. Kodrefaktorisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Amy Nylander; [2013]
  Nyckelord :refactoring; code refactoring; code smells; clean code; software achitechture; depencency injection; maintainability; refaktorisering; kodrefaktorisering; mjukvaruarkitektur;

  Sammanfattning : Denna rapport har sitt ursprung i det kodefaktoriseringsarbete som utfärdats våren 2013 som examensarbete i dataingenjörsprogrammet vid Örebro Universitet. Arbetet utfärdades på Nethouse i Örebro, och hade stort fokus på koddesign och kodkvalitet. LÄS MER