Sökning: "Amyotrofisk lateralskleros"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden Amyotrofisk lateralskleros.

 1. 1. Att leva med ALS : En litteraturstudie ur patienters perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Inas Al-Khamees; Mary Bilal; [2020]
  Nyckelord :Experiences; Motor neuron disease; Palliative care; Patient perspective; Qualitative.; Kvalitativ; Motorneuronsjukdom; Palliativ vård; Patienters perspektiv; Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros, ALS, är en fortskridande motorneuronsjukdom som drabbar och bryter ner nervceller som styr skelettmuskulaturen. Sjukdomen orsakar stort lidande för patienter och kan vara snabbt fortskridande och oförutsägbar. LÄS MER

 2. 2. Ett långsamt farväl tillsammans med ALS : En analys av självbiografier.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tsz San Wong; [2020]
  Nyckelord :ALS; autobiographies; dignity; life-change; nursing theory; ALS; förändring; omvårdnad; självbiografi; värdighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en motorneuronsjukdom orsakad avnedbrytning och död av motorneuron, vilket leder till förlorad funktion i tillhörande muskler då nervsignaler uteblir. Personer med ALS är en sårbar grupp med begränsad möjlighet att uttrycka sig för omvärlden. LÄS MER

 3. 3. Development of Sandwich Assays for Potential Protein Biomarkers in Neurodegenerative Diseases

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Jamil Yousef; [2020]
  Nyckelord :Biomarkers; cerebrospinal fluid; neurodegenerative diseases; neuroproteomics; sandwich assay; suspension bead array.; Biomarkörer; ryggmärgsvätska; neurodegenerativa sjukdomar; neuroproteomik; sandwich assay; suspension bead array.;

  Sammanfattning : As the aging population is increasing worldwide, so is the prevalence of neurodegenerativediseases such as Alzheimer’s disease (AD), Parkinson’s disease (PD), frontotemporal dementia(FTD) and amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Reliable biomarkers able to aid the diagnosis anddifferentiation of these diseases are needed in order to start the right treatment as early as possible. LÄS MER

 4. 4. Att leva med ALS : litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Rita Hänninen; Wideheim Emelie; [2020]
  Nyckelord :ALS; erfarenhet; leva med; patient; omvårdnad;

  Sammanfattning : Sverige drabbas ca 220 personer årligen av sjukdomen Amyotrofisk lateralskleros, ALS.ALS är en obotlig sjukdom med ett snabbt sjukdomsförlopp. Att drabbas av en obotlig sjukdom kanpåverka hela ens livssituation. Syfte: Att beskriva patienters erfarenhet av att leva med sjukdomenAmyotrofisk lateralskleros. LÄS MER

 5. 5. Existentiella upplevelser av att leva med Amyotrofisk lateralskleros : En litteraturöversikt som fokuserar på patientperspektivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Agnes Hultström; Malin Schälin; [2020]
  Nyckelord :ALS; amyotrofisk lateralskleros; existentiellt; meningslöshet; patientperspektiv; spiritualitet; upplevelse;

  Sammanfattning : Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en fortskridande neurologisk sjukdom som bryter ner kroppens motoriska nervsystem. Detta leder till försvagning och förtvining av kroppens muskler. I Sverige drabbas ungefär 220–250 personer årligen av ALS och medelålder för insjuknande är 45–65 år. LÄS MER