Sökning: "Amyotrophic lateral sclerosis"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Amyotrophic lateral sclerosis.

 1. 1. Att leva med sjukdomen ALS. : En innehållsanalys baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lena Almlie; [2021]
  Nyckelord :Amyotrophic lateral sclerosis; biografier; resurser; upplevelse.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att leva med ALS : En kvalitativ studie med bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Glikeria Fernå; Mattias Ström; [2021]
  Nyckelord :ALS; blogs; experiences; nursing; quality of life; ALS; bloggar; erfarenheter; Livskvalitet; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas cirka 200 personer av sjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS). Sjukdomen är progressiv med aggressiva och allvarliga symtom vilket resulterar i en generell överlevnadstid på upp till fem år. Den behandling som ges är symtomlindrande och palliativt syfte då sjukdomen saknar botemedel. LÄS MER

 3. 3. Att leva med ALS : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Caroline Heldt; Tova Gavell; [2021]
  Nyckelord :ALS; coping; experience; living with; support; ALS; att leva med; coping; stöd; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros, även kallat ALS, är en obotlig sjukdom som orsakar att nervceller som styr skelettmuskulatur dör. Detta leder till muskelförtvining och senare förlamning. I Sverige insjuknar 220-250 personer årligen, de flesta är mellan 45-75 år. LÄS MER

 4. 4. Amyotrofisk lateralskleros: att leva med en obotlig sjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Jansson; Louise Danielsson; [2021]
  Nyckelord :Amyotrofisk lateralskleros; patient; upplevelse; livskvalitet;

  Sammanfattning : Inledning/Bakgrund: ALS är en obotlig neurodegenerativ sjukdom med ett progressivt förlopp där skelettmuskulaturen förtvinas vilket sedermera leder till förlamning och slutligen döden. Vanligtvis inträffar döden inom två till fyra år. LÄS MER

 5. 5. Att leva med amyotrofisk lateralskleros : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Julia Nyström; Nicole Nord; [2021]
  Nyckelord :Amyotrofisk lateralskleros; Psykologisk anpassning; Livskvalité; Känslor;

  Sammanfattning : Bakgrund Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en progredierande neurologisk sjukdom som i dagsläget saknar botemedel. Orsak till uppkomst av sjukdomen är i dagsläget ej klarlagt, dock verkar genetiska och ärftliga faktorer ha betydelse. Sjukdomen med sitt snabba förlopp innebär ofta ett ansenligt lidande för den drabbade. LÄS MER