Sökning: "Ana Hanna"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Ana Hanna.

 1. 1. Recipes for Sustainability Success: Serving Seven Strategic Solutions

  L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Hanna Angel; Giulia Ardito; Karolina Arvidsson Kvissberg; Margot Brahmi; Diego Cattolica; María Gabriela Cordero Vasquez; Lorraine Guerin; Frida Hansson; David Helsing; Tristan Hess; Taein Jung; Maria Amosa Diamara Jäppinen; Nikki Kelderman; Qintong Liu; Dominika MacHek; Banne Matutu; Andreea Miu; Joshua Newton; Ana Cristina Nieto Enrigue; Indra Jeeva Kumari Palugaswewa; Michael Port; Angelica Rivera Diaz; Corey Stewart; Simo Sulkakoski; Michael Toulch; Niklas Wehner; Julia Winslow; Alexandra Wu; [2018]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Livscykelanalys av förbrukningsvaror : En studie för minskad klimatpåverkan inom Landstinget i Uppsala län

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Kristina Abrahamsson; Clara Bachofner Gran; Ana de Afonseca; Hanna Eriksson; Christelle Kalla; Sandra Lindqvist; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Landstinget i Uppsala län (LUL) presenterade år 2014 ett miljöprogram med målet att minskasin klimatpåverkan inom bland annat transport, energi och förbrukningsmaterial. Syftet meddenna studie var att undersöka möjligheten för LUL att minska sina utsläpp av växthusgasergenom att välja mer miljövänliga varianter av två välanvända förbrukningsvaror inom vården:operationsset och tvättlappar. LÄS MER

 3. 3. Thinspiration- vägen till perfektion. En kvalitativ textanalys av Pro-ana bloggar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Thulin; [2014]
  Nyckelord :eating disorder; Pro-ana; anorexia; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper problematizes the concept of anorexia and in what forms bloggers create their eating disorder and what consequences the constructions made in blogs will involve. From a discursive text analysis, I have problematized the subject not only based on how bloggers create their eating disorder but also their view on femininity and how it may reflect on themselves. LÄS MER

 4. 4. Membership in a complex online project organization - Experiences of co-creation at Mozilla

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ana-Maria Calin; Hanna Gemsjö; [2010]
  Nyckelord :Co-creation; volunteering; organizational roles; complex online project; netnography; organizational membership; boundries for membership; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : We aim to reinforce the importance of more qualitative empirical studies researching the particularities of co-creation efforts, in the context of new, ambiguous mutations of work and organization generated by internet technologies. While answering our research question we will look into personal accounts referring to the individual’s experience of volunteering for Mozilla, and we will contribute to the critical questioning and understanding of what lies behind the decision to enroll in a co-creation project. LÄS MER

 5. 5. Fördjupning av översiktsplan för Vaggeryds kommun över tätorten Vaggeryd

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Hanna Gustavsson; [2006]
  Nyckelord :Introduktion del1; Beskrivning del 2; Analys del 3; Planförslag del 4;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med detta examensarbete är att ge förslag på hur Vaggeryds tätort kan utvecklas i framtiden med hänsyn till ortens identitet och gällande restriktioner. Genom att beskriva ortens historia, geografiska läge, gällande riktlinjer och restriktioner samt nulägessituation har jag identifierat ortens karaktär samt dess kvaliteter och brister. LÄS MER