Sökning: "Ana Luisa"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ana Luisa.

 1. 1. Får jag leka lite till? : En studie om lekens flöde på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Ana Luisa Sadowski; Alina Pieptea; [2013]
  Nyckelord :lek; miljö; material; tid; pedagoger; barn;

  Sammanfattning : Förskolan är barns sociala arena där de vistas många timmar om dagen. Samtidigt lever barnen i lekens värld, vilken är betydelsefull för deras utveckling. På förskolan skapar barnen kamratskap och lär sig upptäcka världen på ett naturligt sätt genom leken. Men det är inte bara barn på förskolan. LÄS MER

 2. 2. För högre arbetstillfredsställelse - jobba stationärt eller fältbaserat?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Ana-Luisa Göransson Gibbon; [2009]
  Nyckelord :arbetspsykologi; sociala relationer; arbetstillfredsställelse; arbetstrivsel;

  Sammanfattning : Brist på djupare sociala relationer på arbetsplatsen kan leda till lägre social tillfredsställelse och därmed lägre arbetstillfredsställelse. Den här empiriska studien har undersökt om det är någon skillnad i arbetstillfredsställelse mellan kontorsbaserade och fältbaserade läkemedelskonsulter, då möjligheterna till socialt umgänge med kollegor är lägre för fältbaserade konsulter. LÄS MER