Sökning: "Ana Mejias"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ana Mejias.

  1. 1. Vem i hela världen kan man lita på? : Socialsekreterares föreställningar om betydelsen av tillit i relationen med klienten

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Ana Hultgren Mejias; Emelie Liljeström; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER