Sökning: "Analgesia"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet Analgesia.

 1. 1. Bedömning och behandling av smärta på kanin vid svenska veterinärkliniker : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Trolin; [2020]
  Nyckelord :kanin; smärta; smärtlindring; opioid; NSAID; lokalanestetikum;

  Sammanfattning : Kaninen (Oryctolagus cuniculus) används i biomedicinsk forskning och sedan flera år tillbaka har dess popularitet ökat som sällskapsdjur, något som ställer högre krav på veterinärvård av dessa djur. Smärta kan bedömas med objektiva och subjektiva metoder, som t.ex. bedömning av fysiologiska parametrar och beteenden. LÄS MER

 2. 2. Bakbenshältor av frånskjuts- och belastningstyp : beskrivning av diagnoser och smärtlokalisation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Hanna Jönsson; [2020]
  Nyckelord :häst; hälta; bakben; frånskjutshälta; patognomont rörelsemönster; hältutredning; objektiv rörelseanaslys;

  Sammanfattning : Ortopediska skador och lidanden är idag den största utslagsorsaken hos ridhästarna och även den vanligaste anledningen till varför hästägare söker veterinärhjälp i Sverige. Detta innebär en utmaning för veterinärerna eftersom utredningsgången baseras på visuell bedömning av rörelsemönstret och denna bedömning har visat måttlig till låg samstämmighet mellan veterinärer. LÄS MER

 3. 3. Think your pain away : The neurochemistry of placebo analgesia

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Olivia Alteryd; [2019]
  Nyckelord :Placebo analgesia; Neuroscience; Neurotransmission; Endogenous opioids; Cholecystokinin; Endocannabinoids;

  Sammanfattning : Placebo treatments are inert but are known to alleviate symptoms across numerous clinical conditions. One of the most studied placebo effects is placebo analgesia, which is a placebo effect limited to pain relief. LÄS MER

 4. 4. Biotillgänglighet för buprenorfin efter subkutan administrering till kanin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :kanin; buprenorfin; smärtlindring; analgesi; subkutan; intravenös; biotillgänglighet; farmakokinetik;

  Sammanfattning : Kaniner är både populära sällskapsdjur och används ofta experimentellt inom forskning. Kaniner kan behöva genomgå kirurgiska ingrepp och effektiv postoperativ smärtlindring är nödvändig för att upprätthålla god djurvälfärd. LÄS MER

 5. 5. Clustering of facial action units in horses with pain

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Alina Silventoinen; [2019]
  Nyckelord :pain assessment; equine pain face; EquiFACS;

  Sammanfattning : Pain assessment in horses is a relatively new topic in veterinary medicine and there is no universally accepted pain scale for assessing pain in horses. Assessing and managing pain is essential for the welfare of the animal. Several different pain scale systems have been made for both humans and animals. LÄS MER