Sökning: "Analgesia"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet Analgesia.

 1. 1. Think your pain away : The neurochemistry of placebo analgesia

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Olivia Alteryd; [2019]
  Nyckelord :Placebo analgesia; Neuroscience; Neurotransmission; Endogenous opioids; Cholecystokinin; Endocannabinoids;

  Sammanfattning : Placebo treatments are inert but are known to alleviate symptoms across numerous clinical conditions. One of the most studied placebo effects is placebo analgesia, which is a placebo effect limited to pain relief. LÄS MER

 2. 2. Clustering of facial action units in horses with pain

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Alina Silventoinen; [2019]
  Nyckelord :pain assessment; equine pain face; EquiFACS;

  Sammanfattning : Pain assessment in horses is a relatively new topic in veterinary medicine and there is no universally accepted pain scale for assessing pain in horses. Assessing and managing pain is essential for the welfare of the animal. Several different pain scale systems have been made for both humans and animals. LÄS MER

 3. 3. Blodprovstagning på en neonatalvårdsavdelning : - med barnets bästa i fokus

  Magister-uppsats,

  Författare :Camilla Mannerfeldt; Hanna Ahlgren; [2019]
  Nyckelord :Neonatal care; preterm infant; blood sampling; analgesia; suffering; Neonatalvård; underburna barn; blodprovstagning; smärtlindring; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år behöver mer än 10 000 nyfödda barn i Sverige vård på en neonatalvårdsavdelning. Vårdtiden präglas av åtskilliga blodprovstagningar som orsakar barnet smärta och ökat vårdlidande. LÄS MER

 4. 4. Opioidfri anestesi : En litteraturöversikt om alternativ för analgesi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofie Kärrvall; Anette Guerrieri Isaksson; [2019]
  Nyckelord :opioid-free; opioid-sparing; general anesthesia; analgesia; Opioidfri; opioidsparande; generell anestesi; analgesi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användningen av höga doser av opioider under generell anestesi är numera mycket vanligt. Biverkningar orsakade av opioider är väl känt inom anestesin och sjukvården och senare evidens tyder på att opioider även kan bidra till smärtutveckling. LÄS MER

 5. 5. Tolkning av uttryck och beteende i samband med smärta hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Linnea Stray; [2018]
  Nyckelord :hHäst; smärtbedömning; beteende; uttryck; etologi; välfärd;

  Sammanfattning : Recognizing and evaluating pain in horses comes with a great challenge, both for veterinarians and horse owners. Pain in animals is hard to measure physiologically and it differs with the individual’s perception, state of mind and earlier experiences. LÄS MER