Sökning: "Analog"

Visar resultat 1 - 5 av 769 uppsatser innehållade ordet Analog.

 1. 1. Läsförståelse vid läsning i digitalt och analogt format

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hadir Shehab; Amanda Månsson; [2022]
  Nyckelord :analoga texter; digitala texter; läsförståelse;

  Sammanfattning : Idag lever vi i ett samhälle där det nästan inte går att leva utan internet och digitala verktyg då flera vardagliga saker har gått från att vara analoga till att bli digitala. I och med att ett av skolans uppdrag är att förbereda eleverna till att bli en del av samhället, så avspeglas även digifieringen i skolan. LÄS MER

 2. 2. Automated Digitization and Summarization of Analog Archives : Comparing summaries made by GPT-3 and a human

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och system

  Författare :Maja Linderholm; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aimed to create a tool that could assist climate researchers in their fieldwork. Through dialog with researchers at Stockholms University a need and interest for automated digitization and summarization of their handwritten notes could be identified. LÄS MER

 3. 3. Evolutionary Properties of Neural Networks: Exploration of Robustness and Evolvability in the Genotype-Phenotype Map

  Master-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Daesung Cho; [2022]
  Nyckelord :robustness; evolvability; genotype-phenotype map; canalization; Bayesian inference; simulation-based inference; information theory; neural networks; pyloric rhythm; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Evolution is a fundamental and crucial part of life that hinges on two central properties: robustness and evolvability. Robustness is required to maintain essential traits despite mutations while evolvability produces novel traits that might prove beneficial in survival. LÄS MER

 4. 4. Kyrkan på nätet : En studie av nio biskopars närvaro och gestaltning av att vara och göra kyrka på sociala medier

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Bodin Moa; [2022]
  Nyckelord :Digital plattform; socialt nätverk; digitalisering; närvaro; gestaltning; vara göra kyrka; offine online religiositet; identitet; analog; digital;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Yngre elever lär klockan : En systematisk litteraturstudie om undervisning och lärande av tid på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Lina Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Analog klocka; elevstrategier; inlärningsprocess; lågstadiet; tid; undervisning; visare;

  Sammanfattning : Elevers skoldag är uppbyggd utifrån olika klockslag. Eleverna börjar skolan vid en viss tid och har raster och lunch vid andra förutbestämda tider. Trots att elever i stor utsträckning styrs av klockan i vardagen är det många elever som upplever svårigheter vid inlärning av klockan. LÄS MER