Sökning: "Analogue"

Visar resultat 1 - 5 av 364 uppsatser innehållade ordet Analogue.

 1. 1. Characterization of Cobalt Prussian Blue Analogue in Capacitive Deionization

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Zaid Akrawi; Twana Hassan Cheragwandi; [2022]
  Nyckelord :capacitive deionization; CDI; water purification; Prussian Blue; electrochemistry;

  Sammanfattning : Clean, drinkable water is nowadays taken for granted in most developed coun-tries. However, over two billion people in the world do not have access to drink-ing water. In an attempt to combat this, capacitive deionization (CDI) hasgained increased attention in recent years. LÄS MER

 2. 2. Classical motion in synthetic monopole fields

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Materialteori

  Författare :Ola Carlsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the Born-Oppenheimer approximation for a quantum system the emergent synthetic magnetic field can be seen as generated by monopoles at points of degeneracy, in full analogue to the synthetic fields generating the geometric phase of adiabatically evolving quantum systems. The plausibility of using these synthetic magnetic monopoles as a means to study magnetic monopole dynamics in the absence of fundamental magnetic monopoles has been explored. LÄS MER

 3. 3. Läsförståelse vid läsning i digitalt och analogt format

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hadir Shehab; Amanda Månsson; [2022]
  Nyckelord :analoga texter; digitala texter; läsförståelse;

  Sammanfattning : Idag lever vi i ett samhälle där det nästan inte går att leva utan internet och digitala verktyg då flera vardagliga saker har gått från att vara analoga till att bli digitala. I och med att ett av skolans uppdrag är att förbereda eleverna till att bli en del av samhället, så avspeglas även digifieringen i skolan. LÄS MER

 4. 4. En Studie Om Förändringen Av Redovisningskonsultens Arbetsroll Till Följd Av Digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alen Jajeno; Sura Al Hano Faro George; Mohammad Jamal Jalal; [2022]
  Nyckelord :Accounting consultant; authorized accounting consultant; competence requirements; digitalization in accounting; Redovisningskonsult; auktoriserad redovisningskonsult; kompetenskrav; digitalisering; profession; legitimitet; digitalisering inom redovisning;

  Sammanfattning : Datum:2022-06-02 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola Författare: AL Hano Faro, Sura George    920101  Alen Jajeno                               971228  Mohammad Jamal                    000910 Title:En studie om förändringen av redovisningskonsultens arbetsroll till följd av digitaliseringen Handledare:Ulla Pettersson Nyckelord: Redovisningskonsult, auktoriserad redovisningskonsult, kompetenskrav, digitalisering,profession, legitimitet, digitalisering inom redovisning Frågeställningar:           • Vilken förändring har digitaliseringen medfört på redovisningskonsultens arbetssätt och arbetsuppgifter under de senaste 10-15 åren?    Hur har redovisningskonsultens kompetenskrav förändrats under de senaste 10-15 åren med hänsyn till digitaliseringen?   Syfte: Syftet är att undersöka vad digitaliseringen medfört för förändringar till redovisningskonsultens arbetsuppgifter, arbetssätt samt kompetenskraven under de senaste 10-15 åren. Metod: Under arbetet kommer en kvalitativ explanatorisk metod att tillämpas, vilket omfattar ett antal intervjuer med både auktoriserade såväl som icke auktoriserade redovisningskonsulter. LÄS MER

 5. 5. Measurement & Feedback Control of a Two Level System

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Sayan Ali Khan; [2022]
  Nyckelord :Quantum Measurement; Generalized Measurements; POVM Positive Operator Valued Measure ; Feedback Control; Two-Level System; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this bachelor project, the main objective is to investigate how a two-level quantum system can be controlled using weak continuous measurements and feedback control. The Monte-Carlo method was used to simulate the system dynamics under measurement and feedback to investigate how the system state can be controlled. LÄS MER