Sökning: "Analys av Bonus- och Optionsprogram till VD"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Analys av Bonus- och Optionsprogram till VD.

  1. 1. Analys av Bonus- och Optionsprogram till VD

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Gülseren Shahho; Maria Candemir; [2008]
    Nyckelord :bonus; rörlig lön; ersättning; vd; verkställande direktör; maxgräns; tak; lönsamhetsmått; optioner; aktier;

    Sammanfattning : Svenska företag har under många år använt sig av incitamentsprogram för anställda. Bonus, optioner och pensioner är incitamentsprogram som bolagen använder sig av för att locka, rekrytera, motivera och behålla nyckelpersoner. Ett exempel på en nyckelperson är den verkställande direktören. LÄS MER