Sökning: "Analys av Selma Lagerlöf"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Analys av Selma Lagerlöf.

 1. 1. Selma Lagerlöf i skolan : En didaktisk analys av en komplex litterär text

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ylva Ekholm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lättlästa Lagerlöf -En komparativ analys av Gösta Berlings saga i två versioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Victor Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Easy-to-read version; original version; Selma Lagerlöf; Gösta Berlings saga; close reading;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the differences and similarities between the original version and an easy-to-read version of Selma Lagerlöfs novel Gösta Berlings saga. The method used is close reading of the two versions and thereby analysing descriptions of the environment, descriptions and psychological depth of the protagonist, missing chapters and changes of the plot. LÄS MER

 3. 3. Om kvinnlig romantisk vänskap : En historiesociologisk analys av Selma Lagerlöfs brev till Sophie Elkan och Valborg Olander

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Karin Winberg; [2018]
  Nyckelord :Vänskap; kvinnlig romantisk vänskap; social växelverkan; liberalfeminism; Selma Lagerlöf;

  Sammanfattning : Denna studie har som avsikt att ur ett historiesociologiskt perspektiv försöka förstå den kvinnliga romantiska vänskapen, vad den bestod av, hur den kunde överleva över tid och om den också innehöll maktaspekter. Fenomenet med romantisk vänskap uppstod under romantiken, under 1700- och 1800-talet, och praktiserades av både män och kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Två underbara resor : En komparativ analys av två versioner av Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Rydgård; Elin Svensson; [2018]
  Nyckelord :Nils Holgersson; Selma Lagerlöf; Irmeli Latvala; adaption; komparativ; karaktärer;

  Sammanfattning : Uppsatsen jämför en lätt moderniserad utgåva av Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1981) med Irmeli Latvalas adaption Nils Holgersson på lätt svenska (2017). Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1981) är en välkänd berättelse om en ung svensk pojke som upptäcker Sveriges geografi tillsammans med en vildgåsflock. LÄS MER

 5. 5. Är lättläst lättläst? : En jämförande studie av Kejsarn av Portugallien och dess lättlästa version

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Erika Wallgren Ekström; [2017]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; läsbarhet; läsförståelse; lättläst; röst; kausalitet;

  Sammanfattning : Personer med annat modersmål än svenska är en av flera målgrupper för lättläst litteratur, och lättlästa texter rekommenderas att användas inom undervisningen för svenska som andraspråk. Det har dock förts kritik mot lättlästa texter och deras lämplighet för personer med annat modersmål än svenska. LÄS MER