Sökning: "Analys av Stora Datamängder"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Analys av Stora Datamängder.

 1. 1. Data Collection and Layout Analysis on Visually Rich Documents using Multi-Modular Deep Learning.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mattias Stahre; [2022]
  Nyckelord :DeepLearning; Machine Learning; Dataset Collection; Annotation; Labeling; Transformer Network; Multi-Modal; Computer Vision; Natural Language Processing; Embedding; LayoutLMv2; DocBank; Djupinlärning; Maskininlärning; Datasamling; Annotering; Märkning; Transformernätverk; Multi-modulär; Datorsyn; Naturlig Språkbehandling; Inbäddning; LayoutLMv2; DocBank;

  Sammanfattning : The use of Deep Learning methods for Document Understanding has been embraced by the research community in recent years. A requirement for Deep Learning methods and especially Transformer Networks, is access to large datasets. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om sambanden mellan analys av stora datamängder i datadrivet beslutsfattande inom marknadsföring : Hur IT-beroende arbetssystem samverkar för att skapa värde i marknadsföringsprocesser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Informatik

  Författare :Julia Lännenmäki; Jennifer Norman; [2022]
  Nyckelord :IT-reliant work system; Big Data; Big Data Analytics; Digital Marketing; Value Creation; Data Driven Decision Making; Knowledge Management; IT-beroende arbetssystem; Stora Datamängder; Analys av Stora Datamängder; Digital Marknadsföring; Värdeskapande; Datadrivet beslutsfattande; Kunskapshantering;

  Sammanfattning : Stora datamängder flödar idag inom alla verksamheter genom att data samlas in från olika håll in i olika databaser. Analyser av stora datamängder kan utnyttjas och skapa värde för verksamheter på ett sätt som tidigare inte varit möjligt med hjälp av nya verktyg, modeller och kompetenser. LÄS MER

 3. 3. Classification of Financial Transactions using Lightweight Memory Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Zhexin Cui; [2022]
  Nyckelord :Fraud Detection; Memory Network; Light-weight Model; Cryptocurrencies; Upptäckt av bedrägerier; minnesnätverk; lättviktsmodell; kryptovalutor;

  Sammanfattning : Various forms of fraud have substantially impacted our lives and caused considerable losses to some people. To reduce these losses, many researchers have devoted themselves to the study of fraud detection. LÄS MER

 4. 4. Applying Human-scale Understanding to Sensor-based Data : Generating Passive Feedback to Understand Urban Space Use

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Adam Eriksson; Hugo Uppling; [2021]
  Nyckelord :movement data modelling; urban space use; forecasting; time series; space syntax; Prophet; citizen passive feedback;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how parametrization of large-scale person movement data can contribute to describing the use of urban space. Given anonymous coordinate and timestamp data from a sensor observing an open-air mall, movement-based parameters are selected according to public life studies, behavioral mapping, and space syntax tools. LÄS MER

 5. 5. Monocular Visual Odometry for Autonomous Underwater Navigation : An analysis of learning-based monocular visual odometry approaches in underwater scenarios

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Andrea Caraffa; [2021]
  Nyckelord :Deep Learning; Monocular Visual Odometry; Computer Vision; Autonomous Underwater Navigation; Autonomous Underwater Vehicle; Djupinlärning; Monokulär Visuell Odometri; Datorseende; Autonom Undervattensnavigering; Autonomt Undervattensfordon;

  Sammanfattning : Visual Odometry (VO) is the process of estimating the relative motion of a vehicle by using solely image data gathered from the camera. In underwater environments, VO becomes extremely challenging but valuable since ordinary sensors for on-road localization are usually unpractical in these hostile environments. LÄS MER