Sökning: "Analysdokument"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Analysdokument.

 1. 1. Let it grow! How Malmö municipality can help urban agriculture support the transition to a sustainable city.

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Micaela Jennifer Cosgrove; Kamya Sati; [2019]
  Nyckelord :urban agriculture; governance; urban sustainability; longevity; funding; sustainability science; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : En ökande migration till städer har lett till erkännandet av behovet av att konceptualisera urbana hållbarhetsstrategier. Dessa strategier utvecklas kontextuellt enligt stadens behov. Malmö stad är känd för att fastställa ambitiösa hållbara utvecklingsmål och strategier. LÄS MER

 2. 2. STUDIE AV SYSTEMUTVECKLINGSMETODER PÅFÖRETAG OCH UNIVERSITET INOMOBJEKTORIENTERAD ANALYS OCH DESIGN

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Therese Olofsson; Charlotte Carlsson; [2005]
  Nyckelord :Objektorienterad Analys; UML; Systemutveckling; RUP; Designdokument; Analysdokument; Informatics;

  Sammanfattning : Vi ville med denna uppsats kunna se skillnader och likheter med de metoder och arbetssätt som idag undervisas på universitet med fokus på kurser inom informatik. Vi trodde att företag idag vet om att en detaljrik analys av ett projekt ger bättre slutresultat och mindre underhåll, precis som Göteborgs universitet utbildar, men att företag trots detta inte väljer att arbeta efter dessa metoder. LÄS MER