Sökning: "Analysmodeller"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Analysmodeller.

 1. 1. Interkulturalitet i historieläroböcker: Innehåll och undervisningsmöjligheter utifrån industrialisering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Habram; Hanna Jensen; [2019]
  Nyckelord :Historiemedvetande; Interkulturalitet; interkulturell historieundervisning; interkulturellt innehåll; interkulturell kompetens; läroböcker; läromedel;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har syftet att ta reda på hur väl man kan utgå från läroböcker i historia för gymnasiet och 7–9 med målet att ha en interkulturell undervisning om industrialisering. Det teoretiska ramverk som ligger till grund för vår undersökning är Maria Johanssons teori om interkulturalitet och dess samverkan med historiemedvetande. LÄS MER

 2. 2. Cereal killers, when and where do they strike? : a spatio-temporal analysis of wild boar activities in Swedish agricultural fields

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Emma Hellkvist; [2019]
  Nyckelord :crop damages; wild boar; Sus scrofa; human-wildlife conflict;

  Sammanfattning : Wildlife damages to crops is one of the major factors for human-wildlife conflicts. Wild boar (Sus scrofa), has during the last decades increased greatly in numbers, both in its natural and introduced range. By eating and trampling the crop, wild boar causes huge economic losses to farmers. LÄS MER

 3. 3. Kan ett fel också vara rätt? : En analys av icke godtagbara elevtexter från det nationella provet i svenska för årskurs 3, år 2012-2014.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Kristin Sandberg; Matilda Vedin; [2018]
  Nyckelord :Svenska; Nationella prov; Bedömning; Faktatext; Textanalys;

  Sammanfattning : Studien har syftat till att utifrån två separata analysmodeller analysera icke godtagbara elevtexter från det nationella provet i svenska, gällande delprov H, som behandlar faktatexter, för åren 2012–2014. I studiens första analysmodell synliggörs vilka brister elevtexterna innehåller utifrån lärarens bedömning samt hur de kan kategoriseras utifrån fyra valda kategorier; ämnesspecifika ord, faktafel, innehållet framgår inte tydligt/blir begripligt och återger inte efterfrågade information. LÄS MER

 4. 4. Vi flydde i sol, vi flydde i regn. Vi flydde med en båt över havet. Om hur flykt skildras i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Siding; Lena Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :bilderböcker; critical literacy; den hermeneutiska cirkeln; dikotomi; flykt; flykting; identitet; krig; kultur; kulturanalys; narratologi;

  Sammanfattning : I samband med den stora flyktingströmmen som kom till Sverige 2015 skrevs ett antal barnböcker som berör flykt. Syftet med detta examensarbete är att studera hur flykt skildras i ett urval av bilderböcker för att skapa en förståelse för vilka budskap som skrivs fram i dessa böcker. LÄS MER

 5. 5. En metod för att identifiera och reducera slöseri i informationsflödet : En kartläggning från avrop till materialleverans på byggprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sara Lundström; Madeleine Billing; [2018]
  Nyckelord :Digitalisation; information flow; information management; root cause; waste.; Digitalisering; informationsflöde; informationshantering; rotorsak; slöseri.;

  Sammanfattning : Till följd av att dagens samhälle blir allt mer präglad av den ständiga strömmen av information ställer det krav på byggentreprenören att börja ta kontroll över deras informationshantering. Utvecklingen av digitalisering har också bidragit till att synliggöra denna problematik. LÄS MER