Sökning: "Analytical hierarchical processing"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Analytical hierarchical processing.

 1. 1. Spatial planning for windenergy development using GIS : A study of Västernorrland County

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Deepa Manolan Kandy; [2018]
  Nyckelord :Analytical hierarchical processing; fuzzy logic; multicriteria evaluation;

  Sammanfattning : Countries across the globe have started taking measures to reduce the greenhouse gas emissions andto power the future with more sustainable forms of energy. One such initiative towards sustainableenergy generation is through wind energy. The wind energy contribution has shown a drastic increasein Sweden during the last few years. LÄS MER

 2. 2. Analytisk Hierarkisk Process och Analystisk Nätverksprocess : Metodutvärdering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Susanna Svensson; Johanna Wallström; [2016]
  Nyckelord :AHP; ANP; Multicriteria Analysis; GIS; Sustainable development; AHP; ANP; Multikriterieanalys MKA MCA ; GIS; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Rädslan för att bli utsatt för ett brott och därmed bygga upp en otrygghetskänsla kan hämma människor att välja en specifik väg eller att vistas på speciella platser. Gävle kommun arbetar kontinuerligt för att skapa en trygg och säker miljö för invånarna där den upplevda tryggheten är lika viktig som den faktiska. LÄS MER