Sökning: "Analytiker"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade ordet Analytiker.

 1. 1. IFRS 16 - Leases En studie om hur investerare och analytiker upplever att IFRS 16 påverkar bolagsanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Norén; Oliver Soprani; [2020-09-03]
  Nyckelord :IFRS 16; Leasing; IAS 17; Investerare; Analytiker;

  Sammanfattning : Introduktion och bakgrund: IASBs redovisningsstandarder uppdateras eller utökas med jämna mellanrum för att förbättra kvaliteten på redovisning i finansiella rapporter. 2019 infördes den nya redovisningsstandarden IFRS 16 Leases, vilket innebär att i princip all form av leasing kapitaliseras på balansräkningen. LÄS MER

 2. 2. Underreaktion och marknadseffektivitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Adam Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :Post-earnings-announcement drift; underreaktion; den effektiva marknadshypotesen; kumulativ oväntad medelavkastning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida ”post-earnings-announcement drift” sker för företagen på OMXS30-indexet. För att testa detta konstrueras en eventstudie som avser att testa om den kumulativa oväntade medelavkastningen skiljer sig från noll i olika tidsperioder före och efter företagen har publicerat kvartalsrapporter. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of CNN in ESM Data Classification by Perspective of  Military Utility

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Jimmy Johansson; [2020]
  Nyckelord :CNN; emitter classification; ESM; spectrogram; military utility; CNN; sändarklassifikation; ES; ESM; spektrogram; militär nytta;

  Sammanfattning : Modern society has seen an increase in automation using AI in a variety of applications. To keep up with recent development, it is therefore logical to investigate the application of AI programs to military tasks. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar fysisk aktivitet resultaten vid en elektroneurografisk undersökning: en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Biomedicinsk plattform

  Författare :Louise Andersson; [2020]
  Nyckelord :nervledningshastighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elektroneurografiska undersökningar utförs av biomedicinska analytiker. Undersökningen använder elektricitet för att undersöka perifera nerver vid misstanke om sjukdom. Forskningen inom området är begränsad, det finns studier som indikerar att fysisk aktivitet kan påverka resultaten vid elektroneurografi. LÄS MER

 5. 5. Investerares perspektiv på användbarheten av immateriella tillgångar i finansiella rapporter : En kvalitativ studie ur ett användarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Martin Olsson; Jacob Ekenberg; [2020]
  Nyckelord :intangible assets; financial statements; decision-making; usefulness; accounting; information asymmetry; user-perspective; immateriella tillgångar; finansiella rapporter; beslutsunderlag; användbarhet; redovisning; informationsasymmetri; användarperspektiv;

  Sammanfattning : Abstract Intangible assets is a thoroughly discussed subject in accounting research. Given the technological advances, intangibles become more common in today’s corporations. LÄS MER