Sökning: "Analytiker"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade ordet Analytiker.

 1. 1. Investeringsmötet mellan analytiker och fondförvaltare : En kvalitativ studie om analytikernas medverkan och dess betydelse för investeringsunderlaget

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tom Karlsson; Erik Kroon; [2019]
  Nyckelord :investment meeting; analysts; fund managers; investment base; face - to - face; investment philosophy; investment process; ensure; interweave; information; investeringsmöte; analytiker; fondförvaltare; investeringsunderlag; face - to - face; investeringsfilosofi; investeringsprocess; säkerställa; sammanväva; information;

  Sammanfattning : Investeringsmötet mellan analytiker och fondförvaltare har tidigare fått alldeles för lite ögon på sig. Att analytiker medverkar på investeringsmöten med fondförvaltare kan ses som paradoxalt eftersom det finns mängder av information att erhålla från andra håll. LÄS MER

 2. 2. Finansiella rapporter som instrument för att förbereda investerare på en redovisningsförändring : Upplysningar om IFRS 16 bland företag på Stockholm Large Cap 

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Vahid Ashkani; Joel Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :Preparatory disclosures; disclosures; voluntary disclosures; lease intensity; analysts; transition approach; investors; information asymmetry.; Grad av förberedelse; upplysningar; frivilliga upplysningar; leasingintensitet; analytiker; implementeringsmetod; investerare; informationsasymmetri.;

  Sammanfattning : Nuvarande Financial Accounting Standard Board (FASB) och International Accounting Standard Board (IASB) har gemensamt utvecklat en ny leasingstandard. Syftet är att skapa konvergens på en internationell nivå samt förbättra finansiella rapporter som ska underlätta användarnas ekonomiska beslut. LÄS MER

 3. 3. Ekokardiografi: jämförelse av erfarenhetens betydelse vid mätningar av strain och strain rate i vänster kammare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Sinan Baker; Odai Alcharif; [2019]
  Nyckelord :Global Longitudinal Strain GLS ; Myocardium; Speckle tracking; Transthoracic Echocardiography TTE ; Global Longitudinell Strain GLS ; Hjärtmuskel; Speckle tracking; Transthorakal ekokardiografi TTE ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ekokardiografi har en betydande roll i diagnostisering av vänster kammare. Genom undersökning av segmentell och global longitudinell strain samt strain rate kan regional och global kinetik bedömas. LÄS MER

 4. 4. Credit Risk and Asset Correlation Modelling for the Swedish Market: A Comparative Analysis

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Carl Axel Jönsson; Ludvig Hamilton; [2019]
  Nyckelord :Credit Risk; Economic Capital; Value-at-Risk; Intra-sector correlation; Inter-sector correlation; Copula; Basel III; Kreditrisk; Ekonomiskt kapital; Value-at-Risk; Intra-sektorkorrelation; Inter-sektorkorrelation; Copula; Basel III;

  Sammanfattning : In order to ensure solvency, financial institutions must evaluate their credit risk exposure and determine how much economic capital is required to hold as a cushion. This thesis compares three factor models, namely Asymptotic Single Risk Factor (“ASRF”), Inter-sector and Intra-sector factor models and evaluates how their different characteristics affect the economic capital outcomes. LÄS MER

 5. 5. Aktieanalytiker och Earnings Management –En kvalitativ studie om earnings management påverkan på kapitalmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Johnson; Max Ribarits; [2018-08-07]
  Nyckelord :Earnings Management; analytiker; värdering; identifiering; hantering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Earnings management innefattar att ledningen i företag utnyttjarhandlingsfriheten inom IFRS för att manipulera de redovisade siffrorna. Earningsmanagement är ett vanligt förekommande fenomen som påverkar kapitalmarknaden enligttidigare forskning. LÄS MER