Sökning: "Analytisk hierarkiprocess"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Analytisk hierarkiprocess.

 1. 1. Identifiering av lämpliga platser för bostadsexploatering med hänsyn till översvämningsrisk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Hanna Nordlander; Mie Holm; [2022]
  Nyckelord :Multicriteria analysis MCA ; Analytical hierarchy process AHP ; Sensitivity analysis; Flood; Flood risk; Housing development; Multrikriterieanalys MKA ; Analytisk hierarkiprocess AHP ; Känslighetsanalys; Översvämning; Översvämningsrisk; Bostadsexploatering;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är ett faktum som kan leda till kraftigare nederbördstillfällen samt öka risken för bland annat översvämningar. Översvämningsrelaterade katastrofer har under de senaste 20 åren ökat och översvämningsrelaterade händelser står för 44 procent av världens naturkatastrofer. LÄS MER

 2. 2. A materiality analysis meeting nonfinancial reporting requirements : With the combination of analytic hierarchy process and failure mode and effects analysis

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Adrien Delebecque; [2019]
  Nyckelord :corporate social responsibility; non-financial reporting; materiality analysis; multi-criteria decision-making; företagets sociala ansvar; icke-finansiella rapportering; väsentlighetsanalys; beslutsfattande med flera kriterier;

  Sammanfattning : The assessment of the environmental and social impact of companies could be a key lever towards amore sustainable society. The aim of this report is to develop a quantitative approach based onmulti-criteria decision-making methods for organizations to conduct a corporate social responsibility materiality analysis. LÄS MER

 3. 3. A multi-criteria decision analysis method for assessing the sustainability performance of consumer electronics producers with a lifecycle perspective

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Timmy Rosendal; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The electronics industry has several sustainability issues, and these are not communicated to the consumer so that they can make more conscious choices when they are buying consumer electronics. The aim of this thesis is to develop a multi-criteria decision analysis method that uses social, environmental and economic criteria to evaluate the sustainability performance of a producer of consumer electronics, from a lifecycle perspective. LÄS MER

 4. 4. Lokalisering av en högstadieskola i en småstad : en rumslig multikriterieanalys över Mora tätort

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Sebastian Nordman; Mikael Ädling; [2018]
  Nyckelord :Multikriterieanalys; Geografiska informationssystem; Analytisk hierarkiprocess; Samhällsplanering; Skollokalisering;

  Sammanfattning : Det är ofta ett svårt beslut för en kommun att ur ett ekonomiskt perspektiv bestämma om gamla skolor ska renoveras eller om det ska byggas nya. Om kommunen väljer att bygga en ny skola är det många olika kriterier och intressen som ska beaktas. LÄS MER

 5. 5. Kundvärdesdriven affärsmodellsinnovation : En studie om att anpassa Geodesigns affärsmodell utifrån kunders värdepreferenser

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Mathias Fogelberg; Mathias Gesar; [2016]
  Nyckelord :Customer Value Driven Business Model Innovation AHP; Kundvärde Affärsmodell Affärsmodellsinnovation AHP;

  Sammanfattning : This study has been carried out at Geodesign Latitud 57 AB and its purpose is to present possibilities of how the company’s business model can be adapted in order to deliver additional customer value. The study presents the importance of adapting businesses according to customer needs and not having presumptions of what customers’ value in a company’s value offering. LÄS MER