Sökning: "Analytisk induktion"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Analytisk induktion.

 1. 1. En jämförelse av tre olika tillvägagångssätt för att kvantifiera utsläpp av växthusgaser : En studie om tillvägagångssättens användbarhet för Sveriges statliga myndigheter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Patrik Johansson; [2018]
  Nyckelord :Greenhouse gas; quantify; emission; approach; compare; agency; Swedish government; Växthusgasutsläpp; kvantifiera; tillvägagångssätt; myndighet; jämförelse; statlig;

  Sammanfattning : Det finns ett uttalat önskemål inom Sveriges statliga myndigheter är att finna lämpliga tillvägagångssätt för att kvantifiera växthusgaser, som en del i arbetet mot målet att bli förebilder inom miljöledningsarbete. Tillvägagångssätt som är praktiskt genomförbara, användbara och uppfyller myndigheternas behov och önskemål. LÄS MER

 2. 2. "Vadå undervisning? Dom är väl för små för att lära sig så här mycket saker?" : En kvalitativ studie om förskollärares och förskollärarstudenters uppfattning av begreppet undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rickard Arnberg; Josefin Thunqvist; [2018]
  Nyckelord :förskola; undervisning; läroplan; förskollärare; förskollärarstudenter;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare och förskollärarstudenter uppfattar begreppet undervisning samt hur de anser att undervisning kan bedrivas i förskolan, vidare presenteras även de skillnader som går att utläsa mellan dessa två respondentgrupper.Studiens teoretiska ramverk utgörs av det sociokulturella perspektivet, forskning kring undervisning och lärande ur ett didaktiskt perspektiv samt definitioner av begreppet undervisning. LÄS MER

 3. 3. "Lek inte med maten" : En etnografisk studie om familjemåltiden som ett medel för uppfostran hos barnfamiljer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Victor Sävenlid; [2017]
  Nyckelord :familjemiddag; föräldraskap; kultur; måltidsbeteende;

  Sammanfattning : En familj sitter ner och äter, pappan säger till sitt barn ”lek inte med maten”. Situationer som den här är något vi kan förstå och relatera till. Ett intresse väcktes för barnfamiljens middagar och vart den förståelse gällande hur vi beter oss runt matbordet kommer ifrån. LÄS MER

 4. 4. Partipolitiskt engagemang mitt i livet : En beskrivning av en process

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Karolina Myllergård; [2017]
  Nyckelord :partimedlemskap; politisk aktivitet; process; analytisk induktion; mitt i livet;

  Sammanfattning : Människor i dagens samhälle engagerar sig i allt lägre utsträckning i partipolitik och representativ demokrati. Den här studien fokuserar på de som ändå väljer ett partipolitiskt engagemang. LÄS MER

 5. 5. CScore – A Real Time Application for E-sports : PROVIDING LIVE UPDATES OF PROFESSIONAL MATCHES

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Björn Annergren; Daniel Ulug; [2016]
  Nyckelord :E-sports; Android; Real-time; Mobile application; E-sports; Android; Real-time; Mobilapplikation;

  Sammanfattning : The e-sport market is a growing one and as it grows monetary interests, willingness to exploit it grows with it. A part of the e-sport market that is not satisfied yet is the market of mobile applications catering to e-sport audiences. LÄS MER