Sökning: "Anammox"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Anammox.

 1. 1. Kväverening av rejektvatten genom deammonifikation eller adsorption med biokol : En studie för Arvidstorps avloppsreningsverk i Trollhättan

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Nordebring; [2019]
  Nyckelord :nitrogen removal; deammonification; biochar; reject water; anammox; kväverening; deammonifikation; biokol; rejektvatten; anammox;

  Sammanfattning : Ett av riksdagens miljömål är att minska övergödande faktorer. En källa till övergödning är kväveutsläpp från avloppsreningsverk. Arvidstorps avloppsreningsverk i Trollhättan väntar en ökad inkommande belastning på grund av befolkningsökning i området samt skarpare krav på utgående halt utsläppt kväve. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of the IFAS system with Deammonification Process for Nitrogen Removal from Municipal Wastewater

  M1-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Karolina Los; [2018]
  Nyckelord :Wastewater; Nitrogen removal; Deammonification; Partial Nitritation; Anammox; Mainstream;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. A circular production of fish and vegetables in Guatemala : An in-depth analysis of the nitrogen cycle in the Maya Chay aquaponic systems

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Erik Björn; [2018]
  Nyckelord :Aquaponics; Nitrogen balance; Nitrogen cycle; Nitrification; Denitrification; Akvaponi; kvävebalans; kvävecykel; nitrifikation; denitrifikation;

  Sammanfattning : This study was done with the aim of deepening the understanding of the Maya Chay aquaponic systems. To meet the aim, a literature study on aquaponics, with an emphasis on the nitrogen metabolism in such systems, was conducted. LÄS MER

 4. 4. Nitrogen removal from municipal wastewater by mainstream Partial Nitritation/Anammox process

  Master-uppsats, KTH/Vatten- och miljöteknik

  Författare :Alessio Robiglio; [2018]
  Nyckelord :Mainstream; Deammonification; IFAS; UASB; Anammox; Anoxia; Aeration; Online; Monitoring; Inhibition; Wastewater;

  Sammanfattning : Mainstream Partial Nitritation/Anammox, also known as Mainstream Deammonification, is a promising technology for future wastewater purification that aims to remove nitrogen from wastewater in order to prevent the eutrophication. It is less costly than the traditional nitrification/denitrification process and it heads towards the direction of converting the WWTPs from energy consuming into energy producing facilities. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of Partial Nitritation/Anammox processes operated in IFAS mode

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Aleksandra Zdyrska; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main aim of the study was to optimize Partial Nitritation/Anammox process operated in pilot-scale integrated fixed film activated sludge (IFAS) mode supplied with low-temperature mainstream wastewater and efficiency evaluation based on laboratory analysis and data from online sensors. Main tasks of research work were to stabilize the ongoing process and find the optimal conditions for maximizing effects of nitrogen removal. LÄS MER