Sökning: "Anania"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Anania.

  1. 1. Ventilation av inomhusskjutbanor

    Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

    Författare :Eric Bergman; Emma Gahne; [2019]
    Nyckelord :Firing; Shooting; Range; Small arms; Guns; Ventilation; CFD-simulations; Lead; Anania; Skjutbana; Vapen; Skytte; Luftföroreningar; Bly; Ventilation; Anania;

    Sammanfattning : Skytte med eldhandvapen skapar buller, utsläpp av farliga ämnen och risk för att avlossade projektiler missar sina mål och istället hamnar utanför skjutbanan. Att förlägga skjutbanor inomhus löser vissa av dessa problem. Samtidigt kan risken för att utsättas för farliga ämnen öka för dem som brukar skjutbanan. LÄS MER