Sökning: "Anastasiya Serdyukova"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anastasiya Serdyukova.

  1. 1. Cleaning Research for 18th century Unvarnished Water-sensitive Matte Tempera Paint

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Anastasiya Serdyukova; [2021-11-03]
    Nyckelord :Conservation; Water-Sensitive; Matte Tempera; Hydrogels;

    Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a major in Conservation 2021, 30 HEC Second Cycle 25/2021.... LÄS MER