Sökning: "Anastassia Klein"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anastassia Klein.

  1. 1. Östersjörederiernas marknadsföringsstrategier : en studie om Tallink Silja AB, Viking Line AB och Birka Cruises AB

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Patrik Holm; Anastassia Klein; [2011]
    Nyckelord :Image; Branding; Cruises; Marketing Strategy; Gap analysis; Customer relations; Relationship marketing 30R; Three levels of product; 1:1 marketing; Customer segmentation; CRM; Viking Line; Tallink Silja AB; Birka Cruises AB; Image; Branding; Kryssning; Marknadsstrategi; Gap analys; Kundrelationer; Relationsmarknadsföringens 30R; Produktens tre nivåer; 1:1 marketing; Kundsegmentering; CRM; Viking Line AB; Tallink Silja AB; Birka Cruises AB;

    Sammanfattning : Turismaktiviteter till havs har kommit att få ett ökat intresse de senaste åren, där människor har upptäckt fördelen med kryssningsfärjor som transportmedel. De erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter och upplevelser ombord, som både privat- och affärsresenärer kan ta del av. LÄS MER